About

První myšlenka fotografické galerie a ateliéru zde byla již v červnu 2002. Zprvu jen myšlenka se postupne rozvinula do projektu rekonstrukce (arch. Jiří Gulbis) staré opuštěné konírny pod továrním komínem v samém centru Prahy ve Stříbrné ulici. Prostor, dokončený v říjnu 2003, měl zprvu sloužit jako atelier pro různé fotografické a jiné umělecké experimenty Tento projekt se nicméně rozvinul v pravidelné prezentace jednak známých a zavedených, ale na druhé straně i mladých, méně známých umělců a uměleckých uskupení. V současnosti galerie FotoGrafic organizuje 7-10 výstav ročně pro české i zahraniční umělce.

360° panorama galerie

plán galerie ke stažení / download floor plan of the gallery

Od roku 2006 kromě pravidelných výstav začal být v galerijním prostoru organizován festival experimentálního filmu PLAN 9. Tento projekt se každým rokem rozrůstá a divákům jsou vždy v listopadu a prosinci představovány novinky ze světového i českého experimentálního filmu, komponované večery, profilové večery známějších umělců, filmově hudební performance apod. Vice informací o festivalu Plan9 zde.

Fotografic, spolek pro současné umění je dlouhodobě podporován granty Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Státního fondu kultury, Městské části Prahy 1 a Nadace pro současné umění Praha a společnosti Gestor.

About

First idea about the project of photographic gallery / studio was there already in June 2002. At first just an idea, which step by step developed into a full reconstruction of an abandoned space of an old stable under the factory chimney in the historical center of Prague in Stribrna street. Gallery space, finished 2003, should have served first of all as a studio for various photographic and other art experiments, nevertheless it has developed into regular presentations of well known as well as of younger emerging artists and artistic formations. At present we organize 7-10 shows per year for Czech and foreign artists.

2

From 2006 apart from exhibitions a festival of experimental movies PLAN 9 is taking place in Fotografic gallery space. This event is growing each year considerably. New experimental movies from Czech and world artists as well as film and music live performances are shown every year in November and December. More information about Plan9 Festival here.

Fotografic is supported by grants of Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, State Cultural Fund  of CR, Prague 1, Foundation for Contemporary Arts Prague and Gestor.

Pražská ArtMap je k dispozici v galerii
Prague ArtMap available in the gallery