About

Galerie Fotografic se nachází ve Stříbrné uličce na Starém Městě. Zaměřuje se na prezentaci současné fotografie, včetně multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů. Každý rok zde proběhne až deset výstav českých i zahraničních umělců napříč všemi generacemi. Etablovaným i začínajícím autorům Fotografic umožňuje představovat svá díla v často nečekaných instalacích a stává se tak živou laboratoří nejrůznějších uměleckých přístupů. Pro doplnění výstavního plánu pravidelně vyhlašujeme také open call, který je otevřen všem inovativním projektům v oblasti fotografie, videoartu, interaktivních médií, ale i malby či kresby.

Součástí výstavního programu jsou také pravidelné diskuze a komentované prohlídky s umělci či tematické filmové projekce. Fotografic je rovněž otevřeným kulturním prostorem a proto rádi participujeme na různých festivalech a komunitních projektech, jako je na příklad Betlémská kulturní noc, Fotograf Festival, Noc literatury či Prague Quadrennial.

Program Galerie Fotografic je dlouhodobě podporován granty Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Městské části Prahy 1.

Projekt ELEKTROMOBILITA CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019753
(Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

360° panorama galerie // plán galerie ke stažení / download floor plan of the gallery

Stanislav Bříza - Hitchhike US

HISTORIE

První myšlenka fotografické galerie a ateliéru zde byla již v červnu 2002. Zprvu jen myšlenka se postupně rozvinula do projektu citlivé rekonstrukce (arch. Jiří Gulbis) staré opuštěné konírny pod továrním komínem v samém centru Prahy. V roce 2003 byl industriální prostor ve Stříbrné uličce dokončen a od svého založení se postupně z experimentálního a fotografického ateliéru vyvinul ve svébytnou galerijní instituci.

Mezi lety 2006 a 2014 zde kromě pravidelných výstav probíhal také festival experimentálního filmu PLAN 9. Projekt divákům vždy v listopadu a prosinci nabízel novinky ze světového i českého experimentálního filmu, komponované večery, profilové prezentace známějších umělců, filmově hudební performance apod. Vice informací o festivalu zde.

2

ENGLISH:

Galerie Fotografic is located in Stribrna Street in the Old Town. It focuses on the presentation of contemporary photography, including multimedia overlaps into other artistic fields. Up to ten exhibitions of Czech and foreign artists across all generations will take place every year. Both established and emerging artists are encouraged to present their works in often unexpected installations and thus Fotografic becomes a living laboratory of various artistic approaches.

The exhibition program also includes discussions and guided tours with artists or related film screenings. Fotografic is also an open cultural space and therefore we like to participate in various festivals and community projects such as Betlemska kulturni noc, Fotograf Festival, Noc literatury or Prague Quadrennial.

The Galerie Fotografic‘s program has been supported in long term by grants from the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, the State Fund of Culture, and the City District of Prague 1.

ELECTROMOBILITY CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019753
(Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

About

HISTORY

First idea about the project of photographic gallery / studio was there already in June 2002. At first just an idea, which step by step developed into a full reconstruction of an abandoned space of an old stable under the factory chimney in the historical center of Prague in Stribrna street. Gallery space, finished 2003, should have served first of all as a studio for various photographic and other art experiments, nevertheless it has developed into regular presentations of well known as well as of younger emerging artists and artistic formations. At present we organize 8-10 shows per year for Czech and foreign artists.

Between 2006 and 2014 apart from exhibitions a festival of experimental movies PLAN 9 was taking place in Fotografic gallery space. New experimental movies from Czech and world artists, as well as film and music live performances, were shown every year in November and December. More information about the festival here.

Fotografic is supported by grants of Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, State Cultural Fund  of CR and Prague 1.

 

AboutPohled do výstavy / exhibition view: Aňa Jakš – Zadní sedadlo / Back seat

AboutPohled do výstavy / exhibition view: Andrea Sobotková – The bear has a keen sense…

About Pohled do instalace / exhibition view: Gregor Sailer – Potěmkinovy vesnice / Potemkin Village

AboutPohled do výstavy / exhibition view: Jan Dyntera – Jak se posunout dál / How to move forward