Štěpánka Šimlová

Štěpánka Šimlová

Galerie FotoGrafic Vás tímto zve na vernisáž výstavy ANDĚLÉ, KONĚ A TO OSTATNÍ Štěpánky Šimlové v úterý 20/11/2012 v 19.00. Výstava potrvá do 31/12/2012. Těšíme se na Vás! Dobré víno a houpavé rytmy DJ Filipa až do pozdních nočních hodin k dispozici! Informace zde.

FotoGrafic cordially invites you for the opening of the exhibition ANGELS, HORSES AND THOSE OTHERS of Štěpánka Šimlová on Tuesday 20/11/2012 at 19.00. Exhibition till 31/12/2012. We look forward to see you! Good wine and pleasant beats from DJ Filip till late night available! Info here.