ANNA KAZANOVA PROJECT & STRANGE PARTY ORCHESTRA (18/8 – 25/9/12)

GALERIE FOTOGRAFIC 18/8 – 25/9/2012

Hudebníci Anders Vestergaard a Kåre Elers ze Strange Party Orchestra jsou zavedení dánští skladatelé, bavící se v posledních dvou dekádách skládáním hudby s využitím svých vlastních zvukových nahrávek z nejrůznějších míst po celém světě. Zaznamenané zvuky z okolního prostředí se staly základem několika set hudebních kompozic, jež autoři hráli naživo svým posluchačům, vydávali na CD, či skládali pro filmové, televizní a divadelní produkce. V rámci Projektu Anny Kazanové spojili Vestergaard a Elers své síly s ukrajinskou fotografkou Annou Kazanovou a výsledkem jejich společného tvůrčího úsilí je unikátní intenzivní kombinace vizuálních a zvukových vjemů. Vizuální poklid fotografií je v kontrastu s tichými industriálními ruchy, jež nám možná připomenou zvukové zatížení prostředí, které už v běžném životě ani nevnímáme. Fotografie Anny Kazanové se vyznačují bohatou texturou, mnohovrstevnatými významy a fantazií. Doprovodný přínos obou hudebníků spočívá ve zdokonalení vizuálního vnímání, znásobení úrovní jeho hloubky. Někdy je obtížné poznat, čemu vlastně nasloucháme, je to kvílení větru, praskání ohně, šumění deště, divoká bouře, ozvěna rádiových frekvencí, zvuk industriálních mechanismů? Zvukové kompozice, vytvořené specificky pro každou ze 14 fotografií, plynou ze sluchátek, takže diváci a zároveň posluchači mají možnost ponořit se do svých vjemů, vytvořit si vlastní asociace a vychutnat si svou představivost. www.strangeparty.net,  www.annakazanova.com

 

Composers Anders Vestergaard and Kåre Elers of Strange Party Orchestra are well-established composers from Denmark that have spent over the past 2 decades creating music from self recorded sounds of places around the world. These recorded sounds have led to hundreds of compositions played live, CD-recordings, soundtracks and compositions for film, TV and theatre productions. In the Anna Kazanova Project, Vestergaard and Elers have joined forces with Ukrainian photographer Anna Kazanova to create a unique and intense love affair between photography and sound. Some themes explored include the minuteness of human existence, fragility and isolation, and the strength of humanity, nature, and the elements. Kazanova’s photographs are rich in texture, layers of meaning, and fantasy, while valuing the mundane. Vestergaard and Elers’s accompaniment only enhances the viewing experience by multiplying levels of depth. At times it is difficult to tell if you are listening to howling winds, crackling fire, light raindrops, a massive thunderstorm, radio waves, or the movement of industrial machinery. Auditory compositions made specifically for each of the 14 photographs will flow from headphones so the viewers/listeners will have the opportunity to immerse themselves into each individual piece, create their personal associations, and free their imaginations. www.strangeparty.net,  www.annakazanova.com

 

Artist(s): , Medium: ,