Barbora Bálková – PŘÍZRAKY (23/7 – 20/9/10)

GALERIE FOTOGRAFIC 23/7 – 20/9/2010

VIDEO FROM THE OPENING

PRESS

„Přízraky jsou imaginativní fotografickou sondou do mých raných dětských vzpomínek. Fotografie Nočních přízraků znázorňují situace a činnosti, které by nebyly u lidských protagonistů v  nočních hodinách běžné, ani by neodpovídaly jejich fyzickému stáří. To však neplatí pro přízraky pohybující se ve svém vlastním světě. Ten je sice pomyslně všude kolem nás, ale zůstává za hranicí běžného vnímání. Výjevy na fotografiích jsou jakoby zmrazené v čase, v momentě překvapení, podobně jako když reflektory auta osvítí zvěř přebíhající přes vozovku a po oboustranném překvapení zůstane jen vzpomínka – vjem, jehož skutečnost se dá zpochybnit a nahradit možnou iluzorností mikrospánku či považovat za výplod fantazie. V Denních přízracích rozostřuje otázku po reálnosti navíc fakt, že se vše odehrává na ploše pouličních zrcadel, která jsou sice skutečná a měla by skutečnost tudíž odrážet, ale zrcadlící se události poukazují spíše na realitu snu, bludu či dětské imaginace. Celý projekt je výlučně ve znamení práce s ženským modelem. Byla to volba záměrná, jež mi umožnila v daném kontextu zachytit jistou formu rozvernosti, magičnosti a zvláštního druhu síly, která je pro ženský prvek specifická. Jednotlivé motivy jsou inspirovány konkrétními ženami. Jde vlastně o mé obrazové asociace šité na míru jejich individuálním životním příběhům, s nadsázkou symbolicky vypovídají o osobnostním vyzařování fotografované ženy či dívky. Výsledné snímky jsou tedy svého druhu portréty. Soubor zahrnuje 24 fotografií formátu 75×75 cm.“
Barbora Bálková (1978) je česká výtvarná umělkyně. Žije a pracuje v Praze. www.barborabalkova.cz

“Phantoms represent an imaginary photographic exploration of the memories from my early childhood. This imagination would not be complete without later inspiration from horror films and theoretical knowledge of hallucinogenic experience I gained from my study of psychopathology. The project as described here thus goes beyond the boundaries of photography into the domain of psychology, mapping in particular (in visual terms) potential tendencies of magical thinking of infants and perceptions of surroundings depending on a specific moment in time flow. The photographic scenes are frozen in time, in the moment of surprise, as if the headlights of a car catch a passing animal. It seems to be a flashback – a doubtful moment which can be replaced by an illusionary image or pure fiction like in a micro sleep. What is perhaps even more discomforting; it is sort of existential loneliness of those “phantom individuals” who are still busy in their peculiar activities. They are completely absorbed in their parallel reality, unless we disturb them with a torch light or penetrate into their reality for a while. The series contains thirteen couples of “phantoms” pictured first at night and then as if caught during day time. The 24 pictures with the format 75×75 cm are made using the high quality light jet  technology.”
Barbora Bálková (1978), Czech artist. She lives and works in Prague. www.barborabalkova.cz

 

CURRICULUM VITAE

Mg A. Barbora Bálková

Narozena 4. 3. 1978 v Českých Budějovicích
Žije a pracuje v Praze a na jihu Čech.
1992 – 96 gymnázium
1996 – 2002 PF JU, učitelství pro ZUŠ-Vv
2000 – 06 AVU /škola vizuálních komunikací J. Davida, malířská škola V. Skrepla, škola Nových médií V. Bromové/
2004 – stáž v dílně studiové fotografie Ruda Prekopa na FAMU v Praze
2004 – spoluzaložila tříčlennou uměleckou skupinu BaRaKa
2005 – nominace na cenu Essl
2006 – cena ateliéru Nových médií
2006 – 1. místo ve fotografické soutěži Tváře ženy v čokoládovém pojetí pod záštitou Roberta Vana
2008 – 2009 Dvouletý kurz arteterapie v rámci institutu VVAA – vzdělávání v artreterapii a artefiletice pod vedením Miroslava Huptycha
2010 – 1. místo v soutěži Reflexu AktyX v kategorii autoportrét

Ve výtvarné práci se věnuje malbě, kresbě, asambláži, fotografii a práci s novými médii.

Samostatné výstavy:
2000 – Divadlo pod čepicí, České Budějovice
2000 – Galerie v panské, České Budějovice
2001 – Café Ambiente, České Budějovice
2002 – Galerie Rubikon, České Budějovice
2003 – Stromoffka, Praha
2003 – E-on, Praha
2004 – 4 tváře ženy, Galerie Louvre, Praha
2004 – G-project, České Budějovice
2005 – i mag i ne, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2006 – Myst i fikace, Český rozhlas, Plzeň
2006 – Diplomová práce, Moderní galerie AVU, Praha
2007 – Ovocný koktail, Řehoř Samsa, Praha
2007 – Evě Adam, BKC, Galerie Mladých, Brno
2008 – Vlčí máky, Galerie Doubner, Praha
2008 – Iluminata, Galerie FotoGrafic, Praha
2009 – Evě Adam, Galerie Bazilika, České Budějovice
2009 – Mezi světy, Galerie Decada, Praha
2010 – Proměny, Galerie Miro, Praha
2010 – Mlýnská kavárna, Kampa, Praha
2010 – Přízraky, Galerie FotoGrafic, Praha

Společné výstavy:
2000 – Obrazy, Městská galerie, Milevsko
2000 – South Face, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2001 – První a poslední, Galerie Václava Špály, Praha
2003 – …m2, Galerie Václava Špály, Praha
2003 – Click, Městská galerie, Polička
2003 – Prezentace ateliéru V. Bromové, Rudolfinum, Praha
2004 – BaRaKa, Dům umění, Opava
2004 – Memory styk, Divadlo komedie, Praha
2004 – Mladé umění z Čech, BaRaKa, Neunzehn grad Galerie, Kiel, Německo
2004 – BaRaKa, Galerie Doubner, Praha
2004 – Home page, Galerie Doubner, Praha
2005 – Contact points, Galerie AVU, Praha
2005 – Essl Award, Moderní galerie AVU, Praha
2005 – Desire, Galerie UMPRUM, Praha
2005 – BaRaKa, Galerie knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou
2006 – Masky, BaRaKa, Scarabeus, Praha
2006 – Diplomanti AVU, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2006 – Amarant, Městská výstavní síň, Benešov u Prahy
2006 – Kalendáře, zámek Velhartice
2006 – Vybraní absolventi AVU, Městské muzeum, Polička
2006 – Tváře ženy v čokoládovém pojetí, salón Liběny Rochové, Praha
2006 – Šestka, Nová média, PHP, Praha
2007 – Prague biennale 3, Karlin hall, Praha
2007 – AVU 18, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2007 – Měsíc fotografie, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko
2007 – Ikony všedního dne, Galerie Trafo, Praha
2008 – Mladí a nadějní, Solnice, České Budějovice
2008 – Mladé české fotografky, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
2008 – Jihoženským okem, České centrum, Bratislava, Slovensko
2008 – Autoportrét, AJG, Hluboká nad Vltavou
2008 – Jihočeský výlov, Galerie Bazilika, České Budějovice
2008 – Identité, Bibliothéque, Lyon septembre de la photographie, Lyon, Francie
2008 – Jihoženským okem, Solnice, České Budějovice
2008 – Autoportrét v českém výtvarném umění 20.-21. století, GMU, Hradec Králové
2009 – Identita mladých českých fotografek, Mai Manó House Budapešť, Maďarsko
2009 – Prague photo, Výstavní síň Mánes, Praha
2009 – Prague biennale 4, Karlin hall, Praha
2009 – Kulanshi art center, Astana, Kazachstán
2009 – Současné české umění, Paralelní směry III, Heritage, Moskva, Rusko
2010 – Plat(t)form 10, Fotomuseum, Winterthur, Švýcarsko
2010 – Minisalón filmových klapek, Film festival, Zlín
2010 – AktyX, Superstudio Designbloku, Praha
2010 – Daegu Photo Biennale, Korea

Barbora Bálková

Born 4th March 1978 in Ceske Budejovice, the Czech Republic. After finishing her secondary school she studied the education of visual arts at Teachers College at the University of South Bohemia. Simultaneously with her ongoing teacher training, she enrolled at the Academy of Fine Arts in Prague where she studied under tuition of Jiri David in the studio of Visual Communication in 2001 and from then until her graduation in 2006 she studied under Veronika Bromova at her studio of the new media.
In January 2004 Barbora together with her two colleagues, the painter Radka Valentikova and sculptor Katerina Kocianova, founded the BaRaKa group, in which they have been organising their common exhibitions. As an artist Barbara has been mainly involved in photography and oil painting, she is though no stranger to the new media techniques, too.
In 2009 Barbara completed the two years course in artetherapy and artphiletic approach by VVAA Institute under the leadership of Miroslav Huptych.

Solo Exhibitions
2000 – Divadlo pod čepicí, České Budějovice, Czech Republic
2000 – Gallery Panská, České Budějovice, Czech Republic
2001 – Café Ambient, České Budějovice, Czech Republic
2002 – Gallery Rubikon, České Budějovice, Czech Republic
2003 – Stromoffka, Prague, Czech Republic
2003 – E-on, Prague, Czech Republic
2004 – Gallery Louvre, Prague, Czech Republic
2004 – G-project, České Budějovice, Czech Republic
2005 – i mag i ne, Gallery The Moon in the day, České Budějovice, Czech Republic
2006 – Mystification, The Czech Radio, Plzeň, Czech Republic
2006 – Adam to Eve, Modern Gallery of AVU, Prague, Czech Republic
2007 – Fruit cocktail, Řehoř Samsa Gallery, Prague, Czech Republic
2007 – Adam to Eve, Gallery for the young, Brno, Czech Republic
2008 – Corn roses, Doubner Gallery, Prague, Czech Republic
2008 – Iluminata, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2009 – Adam to Eve, Bazilika Gallery, České Budějovice, Czech Republic
2009 – Oilpaintings, Decada Gallery, Prague, Czech Republic
2010 – Transformations, Miro Gallery, Prague, Czech Republic
2010 – Phantoms, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic

Group Exhibitions
2000 – Paintings, The town Gallery, Milevsko, Czech Republic
2000 – South Face, Gallery Měsíc ve dne, České Budějovice, Czech Republic
2001 – The first and the last, Gallery of Václav Špála, Prague, Czech Republic
2003 – …m2, Gallery of Václav Špála, Prague, Czech Republic
2003 – Click, Town Gallery, Polička, Czech Republic
2003 – The presentation of the Bromova Studio, Rudolfinum, Prague, Czech Republic
2004 – BaRaKa, Dům umění, Opava, Czech Republic
2004 – Memory stick, Komedie Theatre, Prague, Czech Republic
2004 – The young Czech art, Kiel, Germany
2004 – BaRaKa, Doubner Gallery, Prague, Czech Republic
2004 – Home page, Doubner Gallery, Prague, Czech Republic
2005 – Contact points, AVU Gallery, Prague, Czech Republic
2005 – Essl Award, Modern Gallery of AVU, Prague, Czech Republic
2005 – Je desire, UMPRUM Gallery, Prague, Czech Republic
2005 – BaRaKa, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
2006 – Masks, BaRaKa, Scarabeus, Prague, Czech Republic
2006 – Alumni of AVU, National Gallery, Prague, Czech Republic
2006 – Amarant, Benešov u Prahy, Czech Republic
2006 – The Calendar, Castle Velhartice, Czech Republic
2006 – The best of alumni, Town museum, Polička, Czech Republic
2006 – Woman faces in chocolate, Salon of Liběna Rochová, Prague, Czech Republic
2006 – The six, New Media, Prague house of photography, Prague, Czech Republic
2007 – Prague biennale 3, Karlin hall, Prague, Czech Republic
2007 – AVU 18, National Gallery, Prague, Czech Republic
2007 – The month of photography, Bratislava, Slovakia
2007 – Icons of the common day, Trafo gallery, Prague, Czech Republic
2008 -The young and hopeful, Solnice, České Budějovice, Czech Republic
2008 – The young Czech woman photographers, National theatre of Moravia, Ostrava, Czech Republic
2008 – The South Bohemian eye, The Czech cultural centre, Bratislava, Slovakia
2008 – The self-portrait, AJG, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
2008 – The South Bohemian haul, Bazilika Gallery, České Budějovice, Czech Republic
2008 – Identité, Bibliothéque, Lyon septembre de la photographie, Lyon, Francie
2008 – The South Bohemian eye, Solnice, České Budějovice, Czech Republic
2008 – Self-portrait in the Czech visual art of the 20.-21.century, Gallery of modern art, Hradec Králové, Czech Republic
2009 – Identity of Young Czech Women Photographers, Hungarian House of Photography, Budapest, Hungary
2009 – Prague photo, Exhibition hall Mánes, Prague, Czech Republic
2009 – Prague biennale 4, Karlin hall, Prague, Czech Republic
2009 – Kulanshi art center Palace of Peace and Accord, Astana, Kazakhstan
2009 – Czech Contemporary Art, Parallel lines III, Heritage Gallery, Moscow, Russia
2010 – Plat(t)form 10, Fotomuseum, Winterthur, Switzerland
2010 – The Mini Salon of Film Clapperboards, Zlin, Czech Republic
2010 – AktyX, Superstudio Designblok, Prague, Czech Republic
2010 – Daegu Photo Biennale, Korea

 

Artist(s): Medium: