CHOICE CHOICE (13/10 – 25/11/09)

výstava / exhibition: 13.10-25.11.2009
vernisáž / opening: 12.10.2009 19.00

VIDEO FROM THE OPENING

Viktor Fischer a Alena Dvořáková
Martin Marenčin
Evžen Sobek
Karel Tůma

CHOICE CHOICE přináší poněkud netradiční portfolio „dokumentárních“ fotografií, ve kterém se svět klasického fotografického dokumentu prolíná s manipulovanou realitou dnešního světa. Nezávislá obrazová agentura CHOICEimages byla založena v roce 2006 skupinou fotografů z Česka, Slovenska a Polska, jejichž snahou je přinášet nezávislé obrazové svědectví především z regionu střední a východní Evropy. Inspirujícím momentem pro založení agentury CHOICEimages bylo setkání skupiny fotožurnalistů v rámci fotografické dílny „Choice – Credit Suisse Masterclass for Photojournalist from Central and Eastern Europe“. Agentura klade důraz zejména na svobodnou volbu fotografovaných témat, poskytuje prostor pro uplatnění individuálních tvůrčích přístupů svých členů a dbá na vysokou kvalitu
i nezávislost projektů, ve kterých se uplatňují jak osobité vidění, tak i angažovanost v problému. CHOICE images tak vytváří platformu prokomunikaci s médii, časopisy, nakladatelstvími i kulturními institucemi. www.choiceimages.org
CHOICE CHOICE presents rather unconventional portfolio of „documentary“ photographs which shows the world of classical photographic documents mingled with the manipulated reality of today’s world.
The independent picture agency CHOICEimages was established by a group of photographers from Czechia, Slovakia and Poland in 2006; they strive to bring independent pictorial testimony in particular from the region of Central and Eastern Europe. A moment of inspiration for the establishment of the agency CHOICEimages represented the meeting of a group of photojournalists at the photographic workshop “Choice – Credit Suisse Masterclass for Photojournalists from Central and Eastern Europe”. The agency puts emphasis especially on the free choice of photographic themes, provides enough space for the application of individual creative approaches of their members and cares about the high quality and independence of their projects which win recognition by their original vision and engagement in problems. CHOICEimages thus creates a platform for the communication with mass media, journals, publishing houses and cultural institutions. www.choiceimages.org

 

CLEAN MONDAY, ŘECKO, GALAXIDI, 2006-2008
Ze souboru Hodina Války
Jako protiklad k projektům Misie a Voda, které se zabývají vážnými lidskými a ekologickými problémy, jsme se rozhodli zachytit okamžiky „skutečné války“ v překvapivém kontextu rozvinutých zemí Evropy. Konflikt představuje základní hybnou sílu vývoje lidské společnosti i jejích institucí. Naše fotografie jsou proto pořizovány tak, aby vizuálně připomínaly apokalyptickou válečnou fotografii, na kterou jsme si již bohužel zvykli na stránkách světových médií a kterou spojujeme s něčím, co se děje „někde jinde“. Naše fotografie, na první pohled plné agresivity a úzkosti z něčeho co stále podvědomě očekáváme, se při bližším zkoumání mění na neškodnou hru
(i když s diskutabilním použitím potravin) založenou na historických a teritoriálních aspektech – hru, která je materiálně a technicky náročná a kterou si lze v takovém rozsahu těžko představit jinde ve světě.
AD+VF

ALENA DVOŘÁKOVÁ A VIKTOR FISCHER
Alena Dvořáková a Viktor Fischer, jsou absolventy katedry fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Na fotografických projektech spolupracují od roku 1992. Fotografie postupně přestali autorizovat a publikují je společně. Nerozdílně jsou i držiteli řady ocenění a grantů. Uspořádali desítky autorských výstav, zúčastnili se mnoha kolektivních fotografických projektů. Těžištěm jejich práce je hledání nových cest k vyjádření humanitárních obsahů. Vizuálních symbolů a zkratek užívají tak, aby formou moderního fotografického dokumentu zaujali adresáty, ale zároveň ponechali prostor divácké představivosti. Rytmus vnímání příběhu určují řazením a promyšlenou velikostí fotografií. Autorská náročnost na výtvarný účinek sdělení dovoluje srovnání s předními světovými osobnostmi progresivního dokumentu. V daném žánru jsou činní také jako kurátoři výstav.
Josef Moucha, 2009

 

HRANICE

Tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny bol pozdĺž južnej hranice bývalého Československa dobudovaný súvislý rad ľahkých vojenských opevnení na obranu pred expandujúcim nemeckým fašizmom. Nikdy neboli použité na svoj plánovaný účel, no aj napriek tomu boli udržiavané v plnej bojovej pohotovosti až do pádu komunizmu roku 1989.
Stali sa nemými svedkami mnohých ľudských tragédií pri pokuse o nelegálny prechod hraníc za slobodou. K týmto nemým a bezbranným betónovým strážcom pribudol jeden svedok, pamätník Brána slobody na sútoku Dunaja a Moravy pod hradom Devín, ktorý nám bude pripomínať stovky ľudských obetí: Slovákov, Čechov, Poliakov a východných  Nemcov, ktorí zahynuli pri pokuse o útek cez železnú oponu na československých hraniciach v rokoch 1948 – 1989. Až keď bude odpor proti totalitarizmu pevnou súčasťou vedomia nás všetkých, môžeme povedať, že obete, ktorým je pamätník venovaný, neboli zbytočné.

MARTIN MARENČIN
Narodil som sa v roku 1956 v Bratislave, v rodine surrealistu a patafyzika, regenta Ubudoxológie pre Slovensko a priľahlé oblasti. Vyštudoval som EF SVŠT a po skončení školy som 10 rokov pracoval v Slovenskom rozhlase ako zvukár. Od roku 1992  som fotografom v slobodnom povolaní. V roku 2004 som šesť mesiacov pracoval ako fotoreportér dnes už zaniknutého týždenníka FORMÁT.
Na prestížnych novinárskych súťažiach CZECH PRESS PHOTO  a FUJI EURO PRESS PHOTO AWARDS som v rokoch 2001–2004 získal  spolu 6 ocenení, z toho 3 prvenstvá.
V rokoch 2003–2004 som dostal dve štipendiá na môj fotografický projekt  SLOWLY SLOVAKIA. 2003 – VACULIK ADVERTISING, 2004 – Transatlantic Culture Exchange / Credit Suisse Masterclas for Photojournalists from Central and Eastern Europe, 2005–2007  séria autorských výstav s fotografickým projektom SLOWLY SLOVAKIA (Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko)
V roku 2007 som bol prizvaný ako jeden z dvoch slovenských fotografov k účasti na fotografickom projekte JEDEN DEN ČESKÉ REPUBLIKY / agentúra FREY
BUĎME REALISTI,  ŽIADAJME NEMOŽNÉ
/ heslo francúzskych surrealistov z konca 60-tych rokov 20.storočia
Použil som tento slogan, lebo sa mi zdá byť najvýstižnejší na dnešnú dobu. Som jeden z mnohých, ktorí fotografiu milujú a hľadám pre ňu v mojom živote také miesto, aby som mal pocit, že moja práca má zmysel.

 

HIDDEN LANDSCAPES
V cyklu Hidden Landscapes se Evžen Sobek poprvé vzdává figurální stafáže. Objevuje skrytou krásu a magii nejprofánnějších míst, která jsou součástí městské krajiny – parkovišť nákupních center,  dálničních přivaděčů lemovaných billboardy, benzinových pump či zastávek na periferiích.
Abychom byli schopni tato místa jako krajinu v pravém slova smyslu vnímat, zachycuje je Evžen Sobek ve svých fotografiích liduprázdné, a oproštěné od jejich čistě utilitární funkce. Přichází sem na přelomu noci a dne a nachází je prázdná, bez obvyklého ruchu a jakéhokoli pohybu. Náhle tak vystupuje do popředí monumentalita a minimalistická poezie betonových ploch a ranní či večerní oblohy v jejich proměnách. Některým snímkům dodávají po nebi se valící oblaka až dramatický ráz, jindy klidná sluncem probarvená modrá obloha naopak nechává vyniknout vlastnímu barevnému světlu fotografovaných objektů.
Podobně jako ve své době impresionisté, vybírá si Evžen Sobek prchavé okamžiky východu či západu slunce. Chvíle, kdy se krajinou rozlévá zvláštní tlumené světlo, které rozzáří světla pouličních lamp či reklamních poutačů a semaforů až do podoby hvězd. Ve svých fotografiích demonstruje svůj výtvarný talent a cit pro barvu, když ladění do modrých, stříbrných a zlatavých tónů vyvolává až magický ráz fotografovaných krajin – dojem jakéhosi snového bezčasí, jež nacházíme v podobně přízračných krajinách Reného Magrittea.
Svojí jednoduchostí a důrazem na obraznost celý cyklus vyznívá jako fotograficky vyjádřené haiku. Vznešená prostota a tichá velikost skrytých krajin nás tak zavádí až k metafyzickým úvahám.    Lucie Valdhansová

EVŽEN SOBEK   
Narozen 4. června 1967 v Brně. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně a Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Působí jako fotograf ve svobodném povolání a pedagog v oboru fotografie. www.evzensobek.com

VYBRANÉ SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2009                  Hidden Landscapes, Reich Steinhof, Poysdorf, Life in Blue, Galerie Žlutá Ponorka, Znojmo
2007                  Life in Blue, Galerie Artistů, Brno, Home Sweet Home,  Galerie113, Bialystok
Gypsies in Brno City, Galerie auf der Pawlatsche, Wien
2004                  Ecce Homo, Leica Gallery Prague, Praha
2003                  Ecce Homo, French Cultural Institute, Amman, Ecce Homo, Leica Gallery, Solms
2002                   Ecce Homo, Many Gallery, Tel Aviv
2001                   Ecce Homo, MiO Gallery, Osaka, Ecce Homo, Das BildForum, 6. Intern. Fototage, Herten

VYBRANÉ SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2009                  Humor or Irony, Galerie 2piR, Poznan, Second Cities Project, Fotogalerie in Grazer Rathaus, Graz, Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland,                   Bonn, Czech It, Space Gallery, Pittsburgh, Palazzo delle Esposizioni, Fotografia. Festival Internazionale di Roma VIII.edizione
2008                  Czech Press Photo, Staroměstská radnice, Praha, Contemporary Czech Photography, PDNB Burt Finger Gallery, Dallas, Kaunas Photo08, Kaunas, Who doesn’t know history has no future, Leica Gallery Prague, Praha
2007                  CHARTA77, Czech Centers, Budapest, ( Budapest, Warsaw, Wien)
2006                  Choice, Puffin Cultural Forum, New Jersey
2005                  Czech Photography of 20th Century, Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy, Prague Backlight05, Museum Center Vapriikki, Tampere
2004      City in Czech Documentary Photography, Fotobienale / Month of Photography, Museum of Russian History, Moscow
2002                   Junge tschechische Kunst, Kulturabteilung Bayer, Leverkusen, Photographs by the Next Generation: Young Portfolio, Kiyosato Museum of Photographic Arts, Kiyosato, Backlight02, Museum Vapriikki, Tampere, Czech Docum. Photography, Leica Gall., NY
2001                  M.I.L.K. Exhibition, Vanderbilt Hall, Grand Central Station, New York, BildForum, 6. Internationale Fototage, Herten M.I.L.K. Exhibition, Museum of Science, London

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Kiyosato Museum of Photographic Arts, Kiyosato, Moravská galerie, Brno, Muzeum of Fine Arts, Houston, Muzeum romské kultury, Brno, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, Sbírka svazu českých fotografů, Praha, School of Visual Arts, Osaka, Umělecko-průmyslové muzeum, Praha, soukromé sbírky v Evropě, Izraeli, Japonsku a USA

POCTA METROPOLIS

Fotografie do souboru Pocta Metropolis jsou nasnímané camerou obscurou bez dalších zásahů do vzniklého obrazu a následné retuše škrábanců a otisků prstů na nesensibilizované, ortochromatické filmy formátu 9 x 12 cm. Před exponováním potírám filmy Coca Colou, nebo je pokapu vyprchalým ustalovačem. Vystavené fotografie jsou z let 2004-08.

 

KAREL TŮMA

Narozen 2. 9. 1975 v Praze. Vystudoval Obchodní akademii. V letech 1996-97 pracoval jako jevištní technik v Divadle na Vinohradech. V roce 1998 byl přijat na katedru fotografie FAMU v Praze, absolvoval v roce 2005. V roce 1999 začal spolupracovat s nadací Člověk v tísni. Je zakládajícím členem obrazové agentury CHOICE Images a fotografické skupiny Rovnýma nohama. O roku 2006 vede Tvůrčí seminář fotografie na Fakultě sociálních věd UK – Institut komunikačních studií. Věnuje se dlouhodobým dokumentárním projektům s výrazným sociálním podtextem.

 

ocenění:
2000  Praha fotografická – Cena pro nejlepší černobílou fotografii, 1 cena v kategorii Lidé v Praze za soubor „Pankáči“, 2 cena v kategorii Kronika hlavního města Prahy za sérii fotografií „Praha pod heslem:Postavme se proti MMF a SB, 26.9.2000“, Čestné uznání v kategorii Problémy Prahy za cyklus „Život žije a ztrácí se na ulicích.
2002   Czech Press Photo – 1 cena „Zlaté oko“  v kategorii Každodenní život – série za cyklus  „Mezisvěty“                            
2003    Zlatá pecka – cena Asociace českých reklamních agentur za kalendář na rok 2003  pro firmu Schneidersöhne /foto. Karel Tůma, grafický design Telperion/
2004     Nominace na cenu Jaromíra Funkeho a získal 3. cenu.
 2004     Grant pro mladé dokumentaristy a fotoreportéry ze zemí východní Evropy  Credit Suisse Masterclass.
2006     Cena Asociace českých fotografů v soutěži Pražské historické dědictví ve fotografii.
2006      Práce na grantu Florenc, který je vypsán EU pro podporu migrace směrem na evropský trh  práce.
2007     Realizace projektu Centra pro otázky migrace ve spolupráci s Poradnou pro uprchlíky, putovní výstava představuje portréty imigrantů kteří v ČR žádají o azyl nebo ho již získali.
2007      Účast na projektu Jeden den v České republice, fotografické mapování 24 hodin země
2008      Půlroční lektorké práce na programu české části projektu Multikulturního centra Cultures from Around the Block (Kultury od vedle) s pracovním názvem Společně o sobě.
2008     Realizace kalendáře Deset let s fotografií/Karel Tůma, firma Báze 3

 

 

Artist(s): , , , Medium: