EDUARDO LARA – DOPPELGÄNGER (29.03.-30.04.2017)

Autor:  Eduardo Lara
Výstava:  Doppelgänger
Vernisáž:  stř 29. 3. 2017 v 19.00
Doba trvání:  29. 3. – 30. 4. 2017

událost na facebooku / facebook event

Podle starého německého bájesloví mají všechny živé bytosti svého duchovního dvojníka, jenž není vidět, ale jinak je totožný s žijícím jedincem. Toto „druhé já“ je vnímáno odlišně od duchů zemřelých (kteří se objevují až po smrti) a někdy je popisováno jako duchovní protiklad či negativ svého lidského protějšku. Německý spisovatel Johann Paul Richter, píšící pod pseudonymem Jean Paul, začal v roce 1796 používat pro takové „druhé já“ pojem Doppelgänger (dvojník).
Eduardo dobře zná proces duplikace, jenž je tolik vlastní grafickým technikám. Téma zdvojování nabývá však v jeho práci nových forem: dvě části rozděleného celku jsou navzájem protikladné, jako alter ego, jako zrcadlové podoby či kopie. Ve všech těchto případech je výsledná forma determinována číslem dvě a různé konceptuální hry působí jako „dílčí série“ či „dílčí témata“. Jeho pracovní proces se skládá z živého skicování modelu, počítačově manipulované fotografie a finální malby s výraznou barevností, ve výsledku tak elegantní a znepokojující zároveň.
Eduardo Lara (1975, Mexico City) studoval malířství a grafiku na Fakultě umění a designu Mexické Národní Univerzity (UNAM). Svá díla představil na sólových i skupinových výstavách v Mexiku, na Kubě a Litvě, v Polsku a na Slovensku, i v České republice. Získal několik ocenění v nejrůznějších uměleckých soutěžích. Od roku 2003 žije a pracuje v Praze.

Artist:  Eduardo Lara
Exhibition:  Doppelgänger
Opening:  Wed 29. 3. 2017 at 19.00
Duration:  29. 3.  30. 4. 2017

According to age-old German mythology, all living creatures have a spirit double who is invisible but identical to the living individual. These second selves are perceived as being distinct from ghosts (which appear only after death), and sometimes they are described as the spiritual opposite or negative of their human counterparts. In 1796, German writer Johann Paul Richter, who wrote under the pseudonym Jean Paul, coined the word Doppelgänger to refer to such specters.
Eduardo knows the process of repetition, so inherent to graphic techniques. However, the topic of duplication takes on various forms in his work: two parts of a divided whole, a double as one’s opposite, as an alter ego, as a likeness, as a copy. In all these cases the form is determined by the number two and the various conceptual games act as „subseries“ or „subtopics“. His work process consists of live model sketching, computer manipulated photography and final painting itself with his distinctive colour palette, elegant and yet disconcerting at the same time.
Eduardo Lara (1975, Mexico City) studied painting and printmaking at the Faculty of Arts and Design of the National University of Mexico (UNAM). He has participated in both solo and group exhibitions in Mexico, Cuba, Lithuania, Poland, Slovakia, Czech Republic, etc. He has won several art contest awards. Since 2003 he lives and works in Prague.

Artist(s): Medium: