ATTILA HAZAY – ZTRACENÁ KRAJINA / LOST COUNTRY (9/12/14 – 4/1/15)

výstava / exhibition:      9. 12. 14 – 4. 1. 15

vernisáž / opening:        9. 12. 2014 – 19h + DJ Filip Radio 1

otevřeno po – út,  čt – ne 13 – 18, open mon – tue,  thu – sun 1 – 6pm

foto výstavy / panorama of the exhibit

Námětem pro soubor barevných velkoformátových fotografií se autorovi stala scenérie nacházející se kolem Pražského výstaviště. Ztracená krajina je osobní studií ztraceného kontaktu s vlastním bytím skrze nalézaní paralel v přírodě, v niž se absurdně až mysticky objevující cizí prvky. Ztracená krajina se tak stává synonymem ztraceného dětství.

Attila Hazay (*1976) pochází z Humenného na východním Slovensku. Fotografovat začal v roce 1998 během jednoletého pobytu v rámci studentské stáže v Latinské americe. Je absolventem bakalářského studia na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. V roce 2013 se stal výhercem ceny Single Image Contest amerického fotomagazínu Black & White v kategorii Metafora / Abstrakce. V současné době žije a pracuje v Praze.
attilahazay.com

The series of large format color photographs Lost country has been inspired by the scenery around Prague Exhibition Center. Lost Country is a personal study of a lost contact with one own’s being through finding parallels in nature where strange elements with certain absurdity or even mysticism are to be found. Lost Country thus somehow becomes synonymous to one’s lost childhood.

Attila Hazay (*1976) was born in Humenné in eastern Slovakia. His interest in photography has begun in 1998 during his one year student internship in Latin America. He graduated from the Institute of Creative Photography in Opava. He is the winner of Single Image Contest 2013 organised annually by an American photographic magazine Black&White in category Metaphore / Abstract. He lives and works in Prague.
attilahazay.com

 

 

Artist(s): Medium: