BARBORA BÁLKOVÁ – ODNIKUD NIKAM / FROM NOWHERE TO NOWHERE (4.5.-10.5.15)

vernisáž / opening: po 4. 5.    19.00h  na trubku zahraje Patrik Pelauch 
výstava / show: 4.5. – 10. 5. 2015 / otevřeno po-ne 13-18 / open mon-sun 13-18

video of the installation

Barbora Bálková (1978, AVU Praha, ateliér Veroniky Bromové) se ve své výtvarné práci volně pohybuje mezi fotografií, tvorbou objektů a malbou. Výstava Odnikud nikam prezentuje její nejnovější mechanicko-akustický objekt. Jedná se o pohyblivou instalaci, kterou tvoří otočná platforma v roli zmenšeniny atletického oválu. Na pomyslném závodišti tu jsou rozmístěny sochy despotických státníků, kteří svým působením ovlivnili chod dějin 20.století a poznamenali miliony lidských životů. Z manipulátorů se tady stávají sami figurkami na hrací ploše. Autorka dala těmto diktátorům podobu houpacích koní s typickými jezdeckými atributy, jako jsou sedlo, udidlo, třmeny a umístila je na kruhové plošině do běžeckých drah. Hitler, Stalin, Mao Ce-tung a Kim Čong-un se tak pohybují stále dokola podobni nesmyslné jízdě pouťových koní na dětském kolotoči.

V tomto kontextu jsou oni těmi manipulovatelnými figurami, které svými nelichotivými pozicemi vyzývají k podřízení se vůli diváka, ke hře či k tomu, aby byli sami za hranici dobrého vkusu ovládáni.
Instalace je doplněna třináctiminutovou zvukovou stopou ve smyčce sestavenou z lidských hlasů, v níž se dá na pozadí sportovního zápasu rozklíčovat životní příběh jedince. Na jedné „hrací ploše“ se tak prolíná individuální příběh v kontextu historických kulis.
Otočná plošina měří v průměru 3 metry, hyperrealistické sochy jsou v životní velikosti. Objekt je poháněn elektromotorem.
Večer o ambientní rytmy a hru na trubku obohatí  Patrik Pelauch.  Výstavu podpořila Raiffeisenbank.
www.barborabalkova.cz

Barbora Balkova (1978, AVU Prague, art studio of Veronika Bromova) in her art work moves freely between photography, art objects and painting. The „From Nowhere To Nowhere“ exhibition is featuring her newest mechanic-acoustic object. It is a kinetic installation consisting of a spinning platform in the form of a miniature running track. On an imaginary race course we see statues of despotic leaders who by their actions affected the course of  the past century, impacting thus lives of millions of people. First the manipulators, now they are becoming pawns on the board themselves.
The artist rendered the dictators as rocking horses with typical horse-riding attributes, a saddle, a bridle, shackles, and placed them on a round platform into the running tracks. Hitler, Mao Zedong, Stalin and Kim Jong-un thus move on and on, just like the rocking horses move nonsensically around on a carousel.
In this context they  become manipulated figures themselves who, by their embarrassing positions, beg the viewer to be subjugated to his/her will, to play with them or simply to demonstrate the line of a good taste related to any manipulation of people.
The installation is completed by a thirteen minutes long sound loop compiling human voices, in which on the backdrop of a sport event we can recognise a life story of an individual. On a  „playground“ thus an individual life permeates the context of history.
The spinning platform, moved by electric engine, is 3m in diameter, the hyper-realistic statues are life-size. The opening will be accompanied by ambient music performance by Patrik Pelauch and his trumpet. The show is supported by Raiffeisen Bank.
www.barborabalkova.cz

Artist(s): Medium: ,