Çiğdem Çevrim, Marie Gourdain – 60% of 18 to 69 (14.10. – 22.11.15)

vernisáž / opening: st 14. 10.    19.00 h   DJ Kirova, DJ Tea Wavesword
výstava / show: 14.10.–22.11.2015 / otevřeno poút, čt–ne 13–18 / open mon–tue, thu–sun 13–18

Výstava fotografií a skulptur o ženské autoerotice. Studie a nahlížení na ženské tělo různými prismaty: prostřednictvím smyslnosti, sebeprovokování a nadhledu v malém a intimním formátu.
Rozplývám se pod svými prsty. „Toto téma už fotografuji delší dobu. Po mnoha snímcích a pokusech v různých směrech jsem skončila u humorného přístupu s použitím přímých a jemných metafor a v dostatečném osobním odstupu.“ Çiğdem
Mysl, tělo, energie – řada skulptur„Vystavované skulptury prezentují různé aspekty porozumění danému tématu: základní, smyslné a ilustrativní, nejlepší z toho však je vlastní akce. Proto není snadné je popsat, či pojmenovat slovy. Je to setkávání mysli, těla a energie.“ Marie
Çiğdem Çevrim je grafička, výtvarnice a fotografka z Istanbulu. Vystudovala vizuální umění na VŠUP v Praze a urbanismus na Mimar Sinan Fine Arts University v Istanbulu. Ve svých fotografiích zobrazuje převážně lidské tělo a hledá spojení mezi pohybem a výrazem.
Marie Gourdain je sochařka a scénografka z Paříže. Vystudovala ENSAD (National Superior School of Applied Arts in Paris) a animaci na VŠUP v Praze. Její dílo je hledáním stop lidského těla mezi přítomností a nepřítomností.
Od roku 2011 obě společně pořádají měsíční setkání OpenStudio7.

 

An exhibition of photography & sculpture about feminine self-intimacy experiences. Viewing and studying the female body throughout different prisms: sensuality, self-provocation and lightness in a small and intimate layout.
I’m melting in my own fingers – photo series. „I have been photographing on this theme for a long while already. After dozens of images and directions, I ended up dealing with it with humor: A direct and delicious metaphor with lots of personal space around.“ Çiğdem
Mind, Body, Energy – sculpture series. „The pieces I’m presenting are different aspects you can apprehend of the theme: basic, sensual or illustrative; yet the best is the action itself. Therefore it’s not easy to describe it or name the words; It’s the meeting of mind, body and energy.“ Marie
Çiğdem Çevrim is a graphic designer and photographer from İstanbul. Studied Visual Arts at VŠUP, Prague; and Urbanism at Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul. In her photography she mainly works with human body, seeking connection between motion and expression.
Marie Gourdain is a sculptor and scenographer from Paris. Graduated from ENSAD (National Superior School of Applied Arts in Paris), also studied animation at VŠUP in Prague. Her work is a search of the human body’s tracks between presence and absence.
Since 2011 they organize together monthly OpenStudio7 meetings.

tisková zpráva / press release

Artist(s): , Medium: ,