DITA PEPE – HÁRAJÍCÍ FENKA / BITCH IN HEAT (8.9.-5.11.2017)

DITA PEPE – HÁRAJÍCÍ FENKA / BITCH IN HEAT
Vernisáž/Opening:  7. 9. 2017 v 19.00 + DJ Filip Radio 1 + Betlémská kulturní noc
Výstava/Exhibition:  8. 9. – 5. 11. 2017

ČT – reportáž o výstavě / Czech TV – report about the show
ČRo Vltava – rozhovor / interview

“Ve své tvorbě reflektuji touhu po ideální rodině, kde by se všichni měli rádi a cítili se dobře. Fotografie je pro mne terapeutická metoda, kdy díky ní realizuji a prožívám situace, z kterých se o sobě a o druhých dovím něco podnětného a vytvářím tak nové perspektivy pohledu na můj život. V sérii Hárající fenka cítím intenzivní vazby k mamince, k dcerám Idě a Ele, k Baronovi, k Žoly, k Čuče, k Ňuně, ke křečkovi Bobečkovi i k morčátku Kulíkovi. Mám dojem, že některé obrazy a pocity se permanentně vracejí. Je mi něco přes čtyřicet, moje dcery pomalu dospívají a já bojuji s krizí středního věku.” Dita Pepe. Formálně je soubor tvořen fotografiemi z rodinného archívu pořízených Ditiným otcem a snímky, které zachytil její muž a otec dvou dcer Petr Hrubeš a jejími vlastními fotografiemi. Objekty jako hrouda chlupů Žoly a sbírka brýlí Idy dokreslují touhu uchovat některé momenty natrvalo.

Dita Pepe (1973) vystudovala fotografii na ITF FPF Slezské univerzity, kde je jedním z vyučujících. Od roku 1999 pracuje na projektu “Autoportréty”, počínaje autoportréty se ženami, později s muži a rodinami. V současnosti pracuje s Bárou Baronovou na mezinárodním projektu o ženách. Kromě Německa, Itálie, Francie, Portugalska a Japonska vystavovala také v bruselském Bozaru, kde v roce 2015 participovala na projektu Evropský fotografický portrét. www.ditapepe.cz

Titulní foto: Zařezané kalhotky s Baronem/ 1980

 

“In my works, I reflect my desire for an idyllic family, where  its members would all love each other and feel well. This way, I go through situations that inspire me and open new life perspectives. Hence, photography becomes a form of therapy for me. In my series, Bitch in Heat, I feel an intimacy with my mum, daughters, Ida and Ela, dogs Baron and Zoly, Cuca and Nuna, as I do with our guinea pig, Kulik and hamster, Bobecek. I am under impression that certain images and feelings continue to recur. I am slightly over forty, my daughters will be grown soon and I am fighting with a midlife crisis.” Dita Pepe.

Formally, the series is a family archive. The  photos were taken by Dita’s father, as well as her husband Petr Hrubes, father of her two daughters, and herself. Some objects, such as a clump of their dog hair or a collection of Ida’s glasses, demonstrate the desire  to preserve certain moments forever.

Dita Pepe (1973) has completed her studies of photography at ITF FPF at Silesian University where she is teaching now. Since 1999 she has been working on her extensive project “Self-portraits”, which begins with self-portraits with women, and  continues with self-portraits with men and families. At present she is working again with Bara Baron on an international project about women. Apart from Germany, Italy, France, Portugal and Japan, she also exhibited in Bozar, Brussels (2015), where she participated at “European Photographic Portrait” project. www.ditapepe.cz

Cover photo: Tie panties with Baron/ 1980

Artist(s): Medium: , ,