EDITA PATTOVÁ – FACEBOOK (21/10 – 7/12/14)

výstava / exhibition:      21. 10. – 07. 12. 14

vernisáž / opening:        21. 10. 2014 – 19h + DJ Filip Radio 1

otevřeno po – út,  čt – ne 13 – 18, open mon – tue,  thu – sun 1 – 6pm

 

foto výstavy / panorama of the exhibit

Jak prezentujeme svou osobnost a život na veřejnosti? Chováme se jinak online a jinak v „reálném“ světě? A co je vlastně „reálný“ svět? Vždyť na internetu si naše příspěvky a komentáře také prohlížejí „reální“ existující lidé..

Projekt Edity Pattové  „Facebook“ zkoumá fenomén tohoto média a sebeprezentace. Co o nás vypovídá náš profil? Většinou sdílíme jen pozitivní pocity a úspěchy. Fotografie, které nám připadají vtipné, kde vypadáme sexy, vytváříme si tak svého lepšího avatara. Nejde o kritiku tohoto média, jde spíše o sociální průzkum, koneckonců autorka je také uživatel. Edita namalovala tato plátna podle reálných fotografií a chatů na Facebooku, tím tyto příspěvky vrátila zpět do „reálného“ světa a některé reakce překvapily. Někteří požadovali změnu uživatelského jména, jiní zase měli radost, že se stanou součástí uměleckého díla..

Edita Pattová (*1982, Praha) vystudovala FAVU při VÚT v Brně v ateliéru Jany Prekové a absolvovala stáž na School of Fine Art, University of Leeds a na FAMU v Praze. Obdržela 4. cenu na IX. Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii (2013), nyní vystavuje své kresby ve fotografii na Osten Biennial ve Skopje. Byla nominována na „Cenu Kritiky“ v Praze (2008, 2013) a na „ESSL Art Award“ ve Vídni a „Sovereign Art Prize“ v Londýně (2011). Žije a pracuje v Praze.
www.e-art.cz

 

How do we present our personalities and lives in public? Do we behave differently online and in the “real” world? And what exactly is the “real” world? Our contributions or comments on Facebook are also read by “real” people after all..

The Edita’s “Facebook“ project examines the phenomenon of this medium and self-presentation. What exactly our profile tells about us? We mostly share only positive feelings or successes, photos which are either funny or sexy, we tend to create our better “avatar”. It is not about critics however, it is rather a social study; Edita is also an active Facebook user after all. She has painted these canvases according to real photos and chats on Facebook, thus bringing them back to the “real” world. And some reactions have been rather surprising. Some asked to change their username, others were pleased by becoming a part of this artwork..

Edita Pattová (*1982, Prague) graduated from FAVU at VUT Brno (department of Jana Preková) and was awarded by scholarships at the School of Fine Art, University of Leeds, and FAMU (Film and TV School, Academy of Performing Arts), Prague. She received 4th prize at IXth International Biennale of Contemporary Art in Florence (2013), at present she exhibits her drawings in photographs at Osten Biennial in Skopje. She was nominated twice for the “Prize of Critics” in Prague (2008, 2013), the “ESSL Art Award” in Vienna and the “Sovereign Art Prize” in London (2011). She lives and works in Prague.
www.e-art.cz

edita ponorama 2 mensi

Artist(s): Medium: