ELIŠKA KYSELKOVÁ, KATARÍNA TÁMOVÁ – HOMAGE TO MONICA COOK (11/9 – 15/10/14)

výstava / exhibition:      11. 9. – 15. 10. 14
vernisáž / opening:        11. 9. 2014 – 19h + DJ Filip Radio 1 v rámci Betlémské kulturní noci

otevřeno po – ne 13 – 19, open mon – sun 1 – 7pm

foto výstavy / panorama of the exhibit

video from the opening by Petr Flicek

Kritická úvaha o povrchnosti vášně a krásy, jako i konzumního způsobu života, se stává centrálním motivem fotografií Kataríny Támové a Elišky Kyselkové. Soubor, inspirovaný obrazy umělkyně Monicy Cook, odkazuje na téma konzumu v dnešním světě. Téma starověkých bakchanálií propojuje s narážkou na barokní zátiší typu vanitas, přičemž formálním ale i myšlenkovým vyústěním je skutečná prázdnota, pominutelnost, zmar a smrt. Obrazy jsou jakýmsi odkazem ke špatným stránkám moderní společnosti: odcizené, narcistické, bez vztahů a skutečného zájmu o život, bažící jen po materiálních věcech. Téměř na každém obraze najdeme skrytý prvek moderní doby a prázdnost bytí skrývající se za umělým pozlátkem. Lidstvo na pokraji možné formy destrukce, úpadku či hledání vlastní identity.
Katarína Támová (*1990) a Eliška Kyselková (*1990) jsou mladé autorky, které se poznaly při studiu fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Obě mají za sebou mnoho výstav a publikací a jejich soubor Homage to Monica Cook byl prezentován na OFF festivale v Bratislavě. Katarína právě ukončila stáž v Irsku ve studiu slavného fotografa Perryho Ogdena a nyní pokračuje v magisterském studiu ve Zlíně. Eliška momentálně studuje v Londýně na prestižní University of the Arts.
eliskys.com
katarinatamova.tumblr.com

 

A critical contemplation on shallowness of passion and beauty as well as consumerist way of life becomes the central motive of the photographs by Katarína Támová and Eliška Kyselková. Series inspired by paintings of Monica Cook refers to the topic of consumerism in today’s world. The theme of ancient bacchanalias is connected with allusion to baroque still life vanitas, where the emptiness, ephemerality, destruction and death are the formal
 and ideological outcome. The photographs are kind of metaphor to the vices of modern society: alienated, narcissistic, without relationships or a real interest in life, longing only for material matters. Almost every picture hides the element of modern times and the emptiness hidden behind the artificial tinsel. The world on the edge of a possible form of destruction, decay or search for one’s own identity.

Katarína Támová (*1990) a Eliška Kyselková (*1990) are young artists which met while studying at Tomas Bata University in Zlin. They both have had many
 exhibitions and publications and their series Homage to Monica Cook was
presented at OFF festival in Bratislava. Katarina has just finished her internship in Ireland in the studio of the famous photographer Perry Ogden and has been continuing her master studies in Zlin. Eliska has been studying in London at prestigious University of the Arts.
eliskys.com 
katarinatamova.tumblr.com

 

Artist(s): , Medium: