FOTOGRAF FESTIVAL – TAK BLÍZKO TAK DALEKO / SO CLOSE SO FAR (24.9. – 11.10.15)

vernisáž / opening: čt 24. 9.    19.00 h   DJ Filip v rámci Betlémské kulturní noci
výstava / show: 24. 9.–11. 10. 2015 / otevřeno poút, čt–ne 13–18 / open mon–tue, thu–sun 13–18

artists: Lenka Balounová, Petra Bejdová, Kristýna Císařová, Denisa Dimitrovová, Vojta Nárovec

curator: Silvie Milková

Výstava Tak blízko tak daleko jako součást Fotograf Festivalu představuje díla pěti autorů – studentů a absolventů Ateliéru fotografie FUD UJEP v Ústí nad Labem. Jejich fotografie vypovídají především o lidech a jejich životech. Některé životy nám mohou být nekonečně vzdálené, přestože je žijí lidé v naší bezprostřední blízkosti. Někdy se vzdalujeme sami sobě. Kdo vlastně jsme? Jaká je společnost, jejíž jsme součástí?
Fotografie jsou jedinečnými sděleními o světě kolem nás. Svou subjektivní povahou zpochybňují zdánlivou objektivitu mediálního obrazu skutečnosti – paradigma, na jehož základě vnímáme svět jistým odtažitým stereotypním způsobem.

The So Close So Far exhibition being part of Fotograf Festival shows the work of five authors – students and graduates of Photography at FUD, UJEP, Ústí nad Labem. Their photographs comment chiefly on people and their lives. Some lives can seem to us infinitely distant, even if they are lived by people in close proximity to us. Sometimes we become strangers to our own selves. Who are we, really? What is this society that we’re part of?
The photographs deliver unique messages about the world around us. Through their subjectivity they question the seeming objectivity of the media image of reality – the paradigm which makes us see the world in a kind of distant, stereotypical way.

 
tisková zpráva / press release

fotograf festival 2015

betlémská kulturní noc 2015

Medium: