JAN Q. MASCHINSKI (29.11.-30.12.2016)

Snaha dostat tělo do jisté pózy je metaforou úsilí vynaloženého ke zvládnutí úkolů v reálném životě. Samotná póza je ale diskutabilní, neexistuje žádný jasný začátek a konec, a také žádná „správná nebo špatná” póza. Pět video smyček pečlivě zakomponovaných do prostoru galerie.

Jan Q. Maschinski (* 1983, Dortmund, Německo) vystudoval umění a design ve fotografii na Univerzitě aplikovaných věd v Bielefeldu. Hlavním tématem jeho díla je zobrazování vnitřních podmínek na vnějším těle. Ve svých obrazech se zabývá zobrazováním duševních lidských prožitků. Digitální manipulace mu slouží jako prostředek uměleckého vyjádření a formování obrazů. Získal mnohé ocenění a zúčastnil se různých festivalů v Evropě, např. Boutographies v Montpellier, Recontre d’Arles, Encontros da Imagem Portugalska nebo BredaPhoto festivalu. Jeho díla jsou součástí několika městských archivů a soukromých sbírek. www.janmaschinski.com

 

The effort it needs to fulfil the pose is a metaphor to the effort it takes to master the tasks in life. Also, the accomplishment of the pose itself gets questionable, as there is no clear start or end, and by no terms any ďright or wrongĒ pose. While watching the actors struggle, the performative act advances and one can get the idea of witnessing an ongoing training. Five video loops carefully situated into the gallery space.

Jan Q. Maschinski (*1983, Dortmund, Germany) graduated in Art and Design in Photography from the University of Applied Science in Bielefeld. The main subject of his work has been the displaying of inner conditions on the outer body. In his pictures, he deals with mental and psychical experiences. The digital manipulation of photography serves as means of artistic expression and to shape images. He won various prices and was included in different festivals in Europe, i.e. Boutographies in Montpellier, Recontre díArles, Encontros da Imagem Portugal or the Breda Photo Festival. His works are in city archives and private collections. www.janmaschinski.com

Artist(s): Medium: