MIRO ŠVOLÍK – PARALELNÍ SVĚTY / PARALLEL WORLDS (12.8.-20.9.15)

rozhovor Miro Švolíka s Karlem Oujezdským (od 17:00 minuty)

Paralelní světy Miro Švolíka – Události v kultuře

Miro Švolík vystavuje v galerii Fotografic práce (Květy slasti, Od zrození až do smrti, Velká žena malý muž), které vytváří způsobem fotografické koláže a montáže. Toto specifikum fotografického média mu umožňuje skládat a zhmotňovat vnitřní paralelní svět k reálnému. Navazuje tak a pokračuje ve fotografickém experimentu, který má začátky v generaci Slovenské nové vlny z poloviny osmdesátých let, kdy skupina mladých Slováků přinesla československé fotografii tehdy novou svobodu gesta, radost z tvoření, čistotu oproštěnosti  a pozitivitu. Ve své práci využívá skládání výtvarných prvků k vyjádření významů, dějů a situací souvisejících s dnešní společností. V jeho obrazových příbězích o ženách a mužích se projevuje hravost, vycházející až z odkazu poetismu a dada. Geograficky je jeho tvorba hluboko zakořeněná v prostředí střední Evropy. Snad právě proto však svým výrazem přesahuje její hranice a oslovuje diváky nejen doma, ale kdekoliv jinde.

Miro Švolík (1960, Zlaté Moravce), absolvent FAMU (1981-87), žije a pracuje v Praze. www.mirosvolik.cz

 

At Fotografic Miro Švolík presents his work made by photographic collage and montage (Flowers of Delight, From Birth to Death, Big Woman Little Man). This particularity of photographic medium enables him to compose an internal parallel world and transform it into a real one. In this way, he continues in photographic experiments which originated in the Slovak new wave in eighties, when a group of young Slovaks brought a new freedom of action, joy of creation, purity of casualness and positivity into the Czechoslovak photography. In his work, he combines art elements to express various meanings, actions and situations associated with modern society. In his photographic stories about women and men, he displays playfulness arising from the heritage of Poetism and dada art. Geographically, his work is deeply rooted in the Central Europe. This is perhaps why it exceeds borders and reaches people not only in his home country but also anywhere else.

Miro Švolík (1960, Zlaté Moravce), graduated from FAMU (1981-87), he lives and works in Prague. www.mirosvolik.cz

Artist(s): Medium: ,