NEZNÁMÝ AUTOR – SEXY DÍVKA V LESE / SEXY GIRL IN THE WOODS (10.11.-30.12.2017)

NEZNÁMÝ AUTOR
Sexy dívka v lese / Sexy girl in the woods

Vernisáž / Opening:  9. 11. 2017 – 19h + DJ Filip Radio 1
Výstava / Exhibition:  10. 11 – 30. 12. 2017

NEZNÁMÝ AUTOR - SEXY DÍVKA V LESE / SEXY GIRL IN THE WOODS (10.11.-30.12.2017)

 

Krabice s nalezenými stereoskopickými diapozitivy. Neznámý fotograf ze 70. let. Absurdní scény zarámované vizualitou doby. Odosobněné výjevy vyvolávající otázky motivace a okolností vzniku výsledného díla. Galerie Fotografic ve spolupráci s Martinem Plitzem představuje formou překvapivé instalace soubor stereoskopických fotografií, který se svými náměty a autentičností pohybuje mezi Miroslavem Tichým a Nan Goldin. Součástí výstavy je také projekce krátkých filmů původně zaznamenaných na 8mm pásu. 
„Fascinovala mě na nich jejich prvoplánová prostá nahota, bez zjevně uměleckých ambicí, která však nikde nesklouzla k pornografii či přílišné vulgaritě a především pak dobová patina raných sedmdesátých let. Ledabyle aranžované fotografie žen v interiérech bytů, před sektorovými stěnami, na chatě i v přírodě, a to plasticky v dnes módním 3D. Bizarní filmy pak sledují neoděnou dívku na pláži, v ateliéru či při procházce po lese. Od začátku jsem věděl, že tyto náhodně zakoupené fotografie a filmy jednou vystavím.“ Martin Plitz
Martin Plitz (1964) vystudoval ITF FPF Slezské univerzity v Opavě. Na české scéně představil různé konceptuální projekty (Ženy z titulní strany časopisu Vlasta či Proměny pražských biografů). Velké poděkování Matěji Boháčovi a Janu Kříženeckému za pomoc s technickou realizací výstavy.

A long-lost box of stereoscopic slides found in the thrift shop. An unknown photographer from the seventies. Absurd scenes framed by stylish visualizations of an era. Depersonalised pictures invoking questions on the motivation and circumstances for the artwork’s origins. Fotografic gallery, in cooperation with Martin Plitz, presents a series of stereoscopic photographs, belonging to somewhere between those of Miroslav Tichý and Nan Goldin. Projection of short movies originally taken on 8-mm film is a part of the exhibition.
“I was fascinated by the stylish patina of the early seventies and by their primary and simple nudity without obvious art ambitions which never slip towards pornography or excessive vulgarity. Carelessly arranged photographs of women in domestic interiors, in rural cottages or merely in the natural environment seem surprisingly plastic in their now so fashionable 3D representations. Bizarre movies showing beach side undressing girls, in studios or walking naked in the woods. I knew from the beginning I would exhibit these accidentally acquired photographs and movies one day.” Martin Plitz
Martin Plitz (1964) graduated from the ITF FPF (Institute of Creative Photography) of the Silesian University in Opava. He has presented various conceptual projects so far (Women from Title Pages of Vlasta Magazine or Metamorphoses of Prague Cinemas). Many thanks to Matěj Boháč and Jan Kříženecký for their assistance in the technical implementation of the exhibition.

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Kino Fotografic:
HLEDÁNÍ VIVAN MAIER / FINDING VIVAN MAIER
USA, 2013, 83 min
čtvrtek /thu  23. 11. od 19:00
vstupné / entrance fee: 50 Kč (možnost studentské slevy / discounts for students)

V rámci doprovodného programu k výstavě nalezených stereoskopických fotografií SEXY DÍVKA V LESE uvádíme projekci dokumentárního snímku Hledání Vivian Maier, který představuje jeden z nejzajímavějších fotografických objevů 20. století.

Vzrušující cesta za odhalením identity svérázné tajemné chůvy nás zavádí do ulic New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do své smrti v roce 2009 nafotila více než 100 000 dechberoucích fotografií. Žádnou z nich ale nikdy nikomu neukázala. Po jejich nedávném objevení ve veřejné aukci způsobilo dílo ve světě fotografie doslova zemětřesení a Vivian Maier se posmrtně stala jednou z nejuznávanějších osobností fotografie 20. století. Její samotářský život ale zůstal obestřen tajemstvím. Kdo byla tato svérázná chůva? Proč před ostatními tajila svou největší vášeň? Mozaika jejího fascinujícího života se postupně skládá z dříve nepublikovaných fotografií, filmů a rozhovorů s desítkami lidí, kteří si mysleli, že ji dobře znali. (Aerofilms)
ČSFD – 76%
IMDB – 7,7

ENGLISH VERSION: As part of the accompanying program to the exhibition of a unique stereoscopic photographs from an unknown author called Sexy Girl in the Woods, we present the fascinating documentary film Finding Vivien Maier, which shows one of the most interesting photographic discoveries of the 20th century.

This intriguing documentary shuttles from New York to France to Chicago as it traces the life story of the late Vivian Maier, a career nanny whose previously unknown cache of 100,000 photographs has earned her a posthumous reputation as one of America’s most accomplished and insightful street photographers. But her lonely life remained mysterious. Who was this peerless nanny? Why did she conceal her greatest passion before others? The mosaic of her fascinating life consists of previously unpublished photos, films and interviews with dozens of people who thought they knew her well.
ČSFD – 76%
IMDB – 7,7

 

Kino Fotografic:
ZTRACENÁ DOVOLENÁ / LOST HOLIDAY
ČR, 2006, 85 min
čtvrtek / thu 30. 11. od 19:00
vstupné dobrovolné / entrance voluntary

Dokumentární detektivka Ztracená dovolená bude již druhou projekcí v rámci doprovodného programu k výstavě nalezených stereoskopických fotografií  SEXY DÍVKA V LESE. Snímek Lucie Králové je filmem o neuvěřitelné cestě, fotografii a identitě v dnešním propojeném světě, o paměti a významu uchovávání obrazů, o Češích, Evropanech a Číňanech.

NEZNÁMÝ AUTOR - SEXY DÍVKA V LESE / SEXY GIRL IN THE WOODS (10.11.-30.12.2017)

V roce 2001 našel český cestovatel Láďa ve Švédsku kufr, v němž bylo pouze dvaadvacet pečlivě zabalených negativů. Když je v Praze vyvolal, zjistil, že obsahují 756 fotografií sedmi neznámých Asiatů z jejich cesty po Skandinávii. Dokumentaristka Lucie Králová se společně se svým týmem rozhodla zjistit, zda lze v dnešním propojeném světě někoho vypátrat jenom podle jeho ztracených fotografií. Po výstavě těchto snímků v pražské galerii Mánes následují návštěvy pražských Asiatů, sinologů, kriminalistů, kartářek, inzeráty v německém tisku a dlouhá cesta do míst, kde se neznámí Asiaté fotografovali. Výsledkem několikaměsíčního pátrání jejich „filmové detektivní jednotky“ je však pouze zjištění, že jde o skupinu Číňanů, nejspíše vládních úředníků. Poslední nadějí zůstává možnost, že jejich reportáž zveřejní Centrální čínská televize (CCTV). Napínavá dokumentární detektivka Lucie Králové nenabízí pouhý záznam dobrodružného pátrání, ale klade také otázky, jaká je výpovědní hodnota fotografie. ČSFD – 75%

ENGLISH VERSION: As part of the accompanying program for the exhibition of found stereoscopic photos Sexy girl in the woods, we will also introduce the documentary Lost Holiday!

In 2001 a Czech traveller called Láďa found a suitcase in Sweden only containing 22 carefully wrapped rolls of negative film. When he developed them back in Prague, he discovered they contained 756 photographs of seven unidentified Asians on a trip through Scandinavia. Documentary filmmaker Lucie Králová and her team decided to find out whether it was possible, in today’s interconnected world, to trace someone merely from his lost photographs. An exhibition of these photographs in Prague’s Mánes gallery was followed by visits to see Asians living in Prague, sinologists, crime experts, fortune-tellers, then by classified ads in the German press and long journeys to the places where these unidentified Asians took snaps of themselves. After a several-month-long search, however, the “film detective unit” could only discover that this was a group of Chinese people, probably government officials. Their last hope is the chance that their report will be shown on China’s central television channel, CCTV. Lucie Králová’s gripping documentary detective story is not merely a record of an adventurous mission, but it also asks questions about the testimonial power of photography.

Summary
Artist(s): Medium: ,