Suzanne Pastor-Léta obskurnosti / Years of Obscurity (26.11.15 – 3.1.16)

vernisáž / opening: čt 26. 11.    19.00 h   DJ Filip
výstava / show: 26.11.2015–3.1.2016 / otevřeno poút, čt–ne 13–18 / open mon–tue, thu–sun 13–18

Suzanne Pastor

Fotografické dílo Suzanne Pastor od roku 1970 až do současnosti neustále zkoumá možnosti třetího rozměru – a to jak konceptuálně, tak doslovně. Její díla reflektují sexualitu, poezii i pocity vykořenění. Jsou jemným poetickým komentářem k historii fotografického média, zejména k tomu, jak byla fotografie v průběhu času dotvářena a prezentována (ručním kolorováním, paspartováním, rámováním, pořádáním do alb a knih, kombinováním s texty, kolážováním atd.).  “Mám v sobě zvědavost či potřebu experimentovat s dvojrozměrností fotografického tisku.. Použití sekvenčních snímků, vrstev, poskládaných téměř jako v knize, je nesmírně mocný nástroj.. vrstvení času a prostoru v trojrozměrných asamblážích poskytuje další svobodu formy a materiálu, svobodu tak důležitou pro sochaře..” S. Pastor, Praha, 2008

Suzanne Pastor (*1952, Chicago) studovala psychologii na univerzitách Northwestern, Harvard a Cornell (1975) a fotografii na Art Institute of Chicago a univerzitě v Kasselu (1985). V roce 1990 se přestěhovala do Prahy, kde spoluzakládala Pražský dům fotografie a stala se jeho první ředitelkou.  Její práce jsou v četných soukromých i veřejných sbírkách (Museum Ludwig, Brooklyn Museum of Art, Metropolitní muzeum umění v New Yorku, Moravská galerie v Brně, Eli Lemberger Museum of Photography, Izrael a další). V soutěži o Nejlepší uměleckou knihu získala na festivalu Mesiac fotografie v Bratislavě 2000 první cenu. www.suzannepastor.com

 

Suzanne Pastor’s photographic work from the 1970s to the present has increasingly explored the possibilities of the third dimension—conceptual as well as literal. Her subjects include sexuality, poetry and feelings of displacement.  She presents a kind loving poetic commentary on the history of the medium itself, especially how it has been packaged over time (hand-colored, in mats, albums, books, with text combinations, collage, etc.).  “I possess at the very least – curiosity – a need to experiment with, to enhance the two dimensionality of the photographic print.. Using sequential images, as in a book form, is an enormously powerful tool.. Layering of time and space in three-dimensional assemblages provides additional freedom of form and material, most useful for the would-be sculptor..” S. Pastor, Praha, 2008

Suzanne Pastor (*1952, Chicago) studied psychology at Northwestern, Harvard and Cornell universities (1975) and photography at Art Institute of Chicago and Kassel university (1985). She moved to Prague in 1990 to become co-founder and first curator of Prague House of Photography. Her work is in the collections of many museum and private collections (Museum Ludwig, Brooklyn Museum of Art, Metropolitan Museum of Art, Moravian Gallery, Brno, Eli Lemberger Museum of Photography, Israel and many others.  She won first prize at Bratislava Fotofestival for Best Artist Book 2000.
www.suzannepastor.com

Artist(s): Medium: ,