TOMÁŠ CHADIM – ZÓNA / ZONE (20.9. – 13.11.2016)

vernisáž / opening: 20. 9.    19.00 h   DJ Filip Radio 1 + Betlémská kulturní noc
výstava / show: 20.9.–13.11. 2016 / otevřeno út–ne 13–18 / open tue–sun 13–18

Události v kultuře – Tomáš Chadim – Zóna (od 4:32 minuty)

„Našel jsem je… prostupy… tam v zóně…. brány do jakési jiné dimenze. Jsou viditelné pouze z určitého úhlu. Musíte se soustředit, abyste je objevili. Přestávají zde platit tradiční vztahy času a prostoru. Čas se zde zpomaluje, prostor se křiví a zrcadlově dělí. Koncentruje se zde energie – buď se do brány hroutí, nebo z brány naopak prýští. Je to tam divné a zvláštní.“

Tomáš Chadim (1973) je představitelem dnešní progresivní krajinářské fotografie. Nostalgické tendence ve fotografii jsou mu cizí. Namísto toho si s fotografií hraje. Digitálně manipuluje, obrací, převrací, skládá, ale výsledkem jsou vždy reálné scény, do nichž nás vtahuje a nutí nás k tomu, abychom přistoupili na jeho hru a stali se součástí zobrazené scény.
V jeho případě ale nejde o samoúčelné manipulace s fotografií. Svá témata dlouho promýšlí tak, aby výsledný projekt byl inteligentní a vizuálně zajímavou krajinářskou fotografií.
Tomáš Chadim absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Své projekty vystavoval v České a Slovenské republice, Polsku, Francii, Rusku, Brazílii, Anglii, Srbsku a Maďarsku. Žije a pracuje v Praze.
www.tomaschadim.com

“I found them… those passages… over there inside the zone… gateways to some other dimension. They are visible only from certain angles. You must concentrate to discover them. Traditional relations between time and space count no more at those places. Time slows down there, space becomes distorted, you can feel a concentration of energy, which either collapses into the gateways, or gushes out of them. Those places are really strange.”

Tomas Chadim (1973) is a representative of contemporary progressive landscape photography. Nostalgic tendencies in photography are strange for him though. Instead, he plays with photography by using digital manipulations, making collages, flipping. Anyway, the outcomes are (in most cases) realistic scenes, which invite us to accede to his game and to become part of the displayed scene.
Nevertheless, in his case, it is not a self-serving manipulation. He always thinks twice so that the final result is an intelligent and visually interesting landscape photography.
Tomas Chadim graduated from the Institute of Creative Photography in Opava. He exhibited his projects in the Czech and Slovak Republic, Poland, France, Russia, Brazil, England, Serbia and Hungary. He lives and works in Prague.
www.tomaschadim.com

událost na facebooku / facebook event

program Betlémské kulturní noci zde

Artist(s): Medium: ,