WERONIKA GĘSICKA – STOPY / TRACES (28.7.-3.9.2017)

Weronika Gęsicka – STOPY / TRACES
Vernisáž/Opening:  27. 7. 2017 v 19.00 + DJ Filip Radio 1

Výstava/Exhibition:  28. 7. – 3. 9. 2017

ČT o výstavě / Czech TV about the show

Stopy jsou dle definice znaky či doklady minulosti. Prokazují přítomnost někoho v jistých dějinných událostech. V tomto smyslu jsou fotografie konkrétními příklady takových stop. Pro svůj projekt si Weronika vybrala americké archivní fotografie z 50. a 60. let 20. století, jež zakoupila ve fotobance. Rodinné snímky, fotografie z dovolené i snímky z každodenního života obyčejných lidí – všechny se v její interpretaci vznášejí mezi skutečností a fikcí. Je obtížné určit, zda jsou přirozeným záznamem či jsou inscenované. Nic nevíme o skutečných vztazích mezi lidmi na fotografiích; můžeme jen odhadovat, kolik je pravdy v jejich gestech a pohledech. Kdo jsou ti lidé? Jsou to herci představující šťastné rodinky anebo skuteční lidé? Obrázky, různým způsobem modifikované, jsou tak prezentovány v nových souvislostech. Ve svém umění pracuje Weronika s fotografiemi, objekty a artefakty. Její projekty se zaměřují na témata vztahující se k paměti a mechanismům jejího utváření. Často pracuje s archivními materiály, snímky z internetu, z fotobank, policejních archivů i tisku.
Weronika Gęsicka (1984) vystudovala Fakultu grafiky na Akademii výtvarných umění a Akademii fotografie ve Varšavě. Je vítězkou LensCulture Emerging Talent Awards (2016) a finalistkou Prix HSBC pour la Photographie (2017), Prix Levallois (2016) a Cracow Photomonth Festival (2016). Zúčastnila se fotografických výstav v Polsku a Evropě. www.weronikagesicka.com

Traces are, by definition, signs or evidence of the past. They are the proof of a presence in previous events. Hence photographs are tangible examples of such traces. For her project Weronika has chosen vintage American archival photography from the 1950-60s purchased from an image bank. Images of family scenes, holiday souvenirs and otherwise everyday life – all of which she has uniquely suspended anywhere between truth and fiction. It is difficult to determine whether the images were taken spontaneously or were entirely staged. Moreover we know nothing of the actual relationships between people; we can only guess how much truth there is in their gestures and gazes. Who are they? Are they actors playing happy families or real people? The images, modified in various ways, are wrapped this way in new contexts. Photography, objects and artefacts are the central focus of Gęsicka’s art. Her projects address topics related to memory and its mechanisms. She often works with archival materials, images found on the internet, stock photo libraries, police archives and those found in the press.
Weronika Gęsicka (1984) is a graduate of the Academy of Fine Arts and the Akademia Fotografii in Warsaw. She is a winner of LensCulture Emerging Talent Awards (2016) and a finalist of Prix HSBC pour la Photographie(2017), Prix Levallois (2016) and the Cracow Photomonth Festival (2016). She has participated in various shows in Poland and in Europe. www.weronikagesicka.com

Artist(s): Medium: