ZUZANA HALÁNOVÁ, DANIEL LAURINC – PONOŘENI V ČASE / IMMERSED IN TIME (24.3.-8.5.16)

vernisáž / opening: čt 24.3.    19.00 h   DJ Filip
výstava / show: 24.3.–8.5. 2016 / otevřeno út–ne 13–18 / open tue–sun 13–18

galerie daniel zuzana 2 web

Lidé si myslí, že vzpomínky jsou objektivním záznamem toho, co se stalo. Vzpomínky jsou nicméně subjektivní konstrukcí lidského vědomí. Zatímco emoce jsou základním kamenem paměti, je to tok času, který je zamlžuje a číní je subjektivními. Mladá autorská dvojice představí kombinací portrétů se záznamem nalezených předmětů svoji reflexi přírodní katastrofy tropického ostrova v Indickém oceánu. Kurátorkou výstavy je Michaela Bosáková.

Zuzana Halánová (1978) studovala dějiny umění na FF UK a fotografii na ITF v Opavě. Svá díla vystavovala ve Francii, Portugalsku, Rakousku a Slovenské a České republice. Daniel Laurinc (1983) studoval na Katalanském Institutu Fotografie a ITF v Opavě. Účastnil se mnohých fotografických festivalů (Sony World Photography Awards v Cannes, Visa Off v Perpignanu) a stáží, např. s fotografy Magnum (Antoine d’Agata a Bruce Gilden).

www.halanovalaurinc.com

People think that memory is an objective record of what has happened. It is, however, a subjective construct of one’s consciousness. While emotions are the most enhancing element constructing memory, the factor of time is what makes it less accurate and more subjective. Two young artists by combining portraits with records of found objects create their reflection of natural disaster on a tropical island in the Indian Ocean. Curator Michaela Bosáková.

Zuzana Halánová (1978) studied fine arts at Charles University and photography at Institute of Creative Photography in Opava. She exhibited her works in France, Portugal, Austria, Czech and Slovak Republic. Daniel Laurinc (1983)  studied at the Catalan Institute of Photography. He took part at various photo festivals (Sony World Photography Awards in Cannes or Visa Off in Perpignan). He has gained various scholarships including workshops with Magnum photographers (Antoine d’Agata and Bruce Gilden). He is currently at Institute of Creative Photography in Opava.

www.halanovalaurinc.com

Artist(s): ,