Erwin Staeheli – CESTA / PASSAGE (6/11-4/12/2010)

GALERIE FOTOGRAFIC 6/11-4/12/2010

Obrázky prezentované v Galerii FotoGrafic v Praze představují výběr 27 fotografií ze série „Passage“

„Passage“ – „Cesta, průchod, pasáž“ mohou být dlouhé prostory nebo haly vedoucí k dalším prostorům. Na obrázcích jsou téměř prázdné místnosti a krajiny fotografované ve Francii, Švýcarsku a České republice. Některé zobrazují historická místa, jiné městské prostředí.  Při pohledu na tyto obrázky v nás mohou vyvstávat různé otázky. Jaké je poselství času a historie? Co v něm znamenám já sám? Na obrázcích je vždy jakýsi východ z daného prostoru ve směru zdroje světla. Nevypadá jako opravdu bezpečný východ. Ale uvádí nás to do pohybu.

Erwin Staeheli se narodil 1955 ve švýcarském Basileji. Zde také vystudoval výtvarné umění. Po krátkém období, kdy se zabýval malbou, přešel k fotografování. V letech 1980 až 1994 pracoval jako stavební inženýr – prováděl návrhy a stavební dozor silnic, betonových a ocelových konstrukcí a vodárenských sítí. Ve volném čase se věnuje horolezectví, trekkingu a cestování. Od roku 1995 působí jako umělec na volné noze. Čtyři měsíce v roce tráví v Austrálii jako hledač safírů. Fyzické aktivity považuje za velmi důležité pro svou uměleckou činnost. To je také jedním z důvodů, proč dává přednost středně- a velkoformátovým fotoaparátům a proč si zhotovuje své fotografie sám ve své laboratoři.
Své obrázky už představil na 11 fotografických výstavách ve Švýcarsku, Francii, České republice, Japonsku a Spojených státech. Další snímky publikoval ve své knize „exposé“, v níž prezentoval své fotografie z horské oblasti Jura.

The pictures of the exhibition at the FotoGrafic Gallery in Prague are a selection of 27 photographs based on the idea of my series „Passage“.

„Passage“ may refer to a long room or hall leading to other rooms.
The setting of the photographs are almost empty rooms and landscapes in France, Switzerland and Czech Republic. Some are taken on historical sites, others in urban areas.
Watching the pictures one might become contemplative. What’s the meaning of time and history? What am I doing here? There’s always an exit on the pictures following the source of the light. It’s not a really safe exit. But it makes you move on.

Erwin Staeheli was born 1955 in Basel, Switzerland. He studied art in Basel. After a period of painting he changed to photography. From 1980 to1994 he worked as a civil engineer, planning and supervising roadwork, concrete- and steel constructions and water supply. Mountaineering, trekking, travelling. Since 1995 he has worked as an artist. He lives four months out of the year in Australia where he digs for sapphires. Physical work is essential for his artwork. That’s one of the reasons he prefers to use medium and large format cameras and why he prints on fibre-based papers in his own laboratory.
Eleven exhibitions of his photographs have been held in Switzerland, France, Czech Republic, Japan and USA. Another series of his photography has been published in the book “exposé”, featuring pictures of the Jura mountain range.

 

Exhibited photographs:

19 photographs, size 40×40 cm
4 photographs, size 50×50 cm
4 photographs, size 50×60 cm
Silver gelatine on fibre-based paper. Selenium toned
Mounted on cardboard, museum quality, 50x60cm

 

Artist(s): Medium: