Evžen Sobek – MODRÝ ŽIVOT / LIFE IN BLUE (6/12/10 – 9/1/11)

GALERIE FOTOGRAFIC 6/12/2010 – 9/1/2011

“Kdo jsou majitelé přístřešků, kteří pro své stavby používají obdobný recyklovaný stavební materiál jako obyvatelé latinskoamerických favel, černošských ghet, afrických slumů? Co je motivovalo tyto lidi vybudovat svůj druhý domov v  prostředí,  jehož kouzlo se (s výjimkou neustále proměnlivé vodní plochy) vyčerpá během několika pobytů a s velkou pravděpodobností se stane stejně nepodnětné, jako lokalita kterékoliv zahrádkářské kolonie? Přesnou odpověď dostaneme pravděpodobně jen od ortodoxních milovníků rybolovu. Co však vede ostatní členy komunity (manželky, děti, příbuzné, známé)  k dobrovolnému víkendovému i celoletnímu přebývání ve  zvoleném prostředí? Je to potřeba, povinnost, radost následovat spřízněného člověka kamkoliv?  Je to touha po meditaci v přírodě? Co kompenzuje pobyt obyvatel karavanového gheta?  Je to potřeba realizovat neformální kontakty v romantickém prostředí? Možná se zde saturuje touha po životě v pospolitosti, která  ve městech nemá možnost takového naplnění. Nebo nabízí uzemněný karavan prostor pro neposedné„zlaté české ručičky“? Pokusme se vžít do každodennosti zdejších obyvatel a pokusme si představit, co je náplní jejich volnočasových aktivit? Odpovědi na pokládané otázky by nám mohli podat samotní domestikovaní karavanisté, ale intuice naznačuje, že s největší pravděpodobností sami neznají odpověď  proč..” Jiří Siostrzonek
Evžen Sobek (1967) český fotograf, člen agentury Choice Images, vystavoval v České republice, Rakousku, Izraeli a Japonsku. V roce 2005 se stal spoluzakladatelem mezinárodní fotografické soutěže Frame. www.evzensobek.com

 

„What is the motivation for people to spend their time at the lakeside of the reservoir in the southeastern tip of the Czech Republic? Why do they set up their second home in an environment whose magic (with the exception of the constant fluidity of the water areas) exhausts itself during several moves, and with the high probability that it will be uninspiring as a location for an eco-colony? We could probably only get an accurate answer from an orthodox lover of fishing. But what leads the other members of the community (husbands and wives, children, relatives, friends) or holidaymakers to voluntarily spend a weekend or even a year-round stay in this environment? Is it the longing for meditation in the country? What are the compensations for the inhabitant of this caravan ghetto or the uncozy campsite? Is it the necessity of establishing informal contacts in a romantic environment? Perhaps here they are able to quench the desire for life in a community which the city can no longer offer. The answer could be given by the residents of these domestic caravans but the question is whether they know the answer themselves…“ Jiří Siostrzonek. Evžen Sobek (1967) is Czech photographer, member of Choice Images Agency. In 2005 he became a founding member of Frame, international photo competition. He had his shows in the Czech Republic, Austria, Izrael and Japan.www.evzensobek.com

 

Artist(s): Medium: