FOTOGRAFIC STARTUP: DIMITROVOVÁ, KOČVAROVÁ, MATOUŠEK – V ZAHRADĚ / IN THE GARDEN (26. 2. – 13. 6. 2020)

FOTOGRAFIC STARTUP:
DENISA DIMITROVOVÁ, ALŽBĚTA KOČVAROVÁ, PAVEL MATOUŠEK
V ZAHRADĚ / IN THE GARDEN

vernisáž / opening: 25. 2. 2019 v 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 26. 2. – 13. 6. 2020 / otevřeno út–ne 13–18
Rozhovor pro UMA Audioguide
Rozhovor pro pořad Mozaika Český rozhlas Vltava

Fotografický cyklus V Zahradě není dokumentem, jak ho známe, cíleně neaspiruje na World Press Photo, je bez ambicí zachytit pompéznost a nesnaží se ani o raritní záběry. Ba naopak se jim trochu vyhýbá. Banální fotografie mužů v zahradách posouvají hranice dokumentu směrem ke hře se samotnou vizualitou a nadsazenému zamyšlení se nad existencí a tokem života. Námětem se autorům stávají bezvýznamné situace z cyklicky obhospodořovávaných zahrad. Soubor V Zahradě tak zachycuje zvláštní směs absurdity, bezcílnosti, humoru a existenciality. Obrazy, kterým bychom v normálním životě snad ani nevěnovali pozornost, se zde mění v epické scenérie a nutí nás ke spoustě otázek.
Kromě tématu magické reality života mimo proud města autory spojuje také absolvování Ateliéru Fotografie na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Žijí a pracují v Praze, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.
www.pavelmatousek.cz / www.alzbetakocvarova.com / denisadimitri.tumblr.com

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, často ještě z řad studentů či čerstvých absolventů — s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře.

The photographic series In the Garden captures men in vague situations constantly cultivating their gardens. It is not a documentary as we know it, it has no ambition to capture pomposity or uniqueness. On the contrary, it tries to avoid them. Banal photographs of men in gardens push the boundaries of documentary towards a game with visuality and exaggerated reflection on existence and the flow of life. The series captures this particular blend of absurdity, aimlessness, humor and existentiality. Images that we would not even pay attention to in normal life turn into
a bizarre scenery and force us to ask many questions.
In addition to the interest of the magical reality of life outside the city, the artists are connected by their graduating from the Photography Studio at Faculty of Art and Design UJEP in Ústí nad Labem. They live and work in Prague, Ústí nad Labem and České Budějovice.
www.pavelmatousek.cz / www.alzbetakocvarova.com / denisadimitri.tumblr.com

FOTOGRAFIC STARTUP is a platform focused on the presentation of works of emerging artists — many of whom are still students or fresh graduates. Presentation under this platform might then become a pivotal point in their artistic career.

Artist(s): , , Medium: