GREGOR SAILER – POTĚMKINOVY VESNICE / THE POTEMKIN VILLAGE (29.3. – 11.5.)

GREGOR SAILER
POTĚMKINOVY VESNICE / THE POTEMKIN VILLAGE
vernisáž / opening: 28. 3. – 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 29. 3. – 11. 5. 2019 / fb event
otevřeno út–ne 13–18 h / open Tue-Sun 1-6 pm
Rozhovor pro Český rozhlas Vltava / Czech radio interview
Recenze na Fullmoonzine

Papundeklová replika Harlemu uprostřed monotónní švédské krajiny. Věrná kopie holandského městečka na periferii Šanghaje. Arabské řeznictví s falešným masem v tréninkovém areálu britské armády. Barevná linie předstíraných průčelí protínající široké zasněžené pláně. Koncept „Potěmkinových vesnic“ lze vysledovat až k princi Grigoriji Alexandrovičovi Potěmkinovi, ruskému polnímu maršálovi a oblíbenci Kateřiny Veliké. Ve snaze ušetřit ji žalostnému pohledu na zabraný Krym, nechal údajně během její cesty v roce 1787 vytvořit celé „vesnice“ skládající se pouze z vesele pomalovaných fasád. Současnou podobu tohoto fascinujícího architektonického fenoménu zobrazuje nejnovější projekt Gregora Sailera, který se zaměřuje na jeho aktuální politické, vojenské či ekonomické rysy: armádní cvičební centra v USA a Evropě, půvab evropských městských replik v Číně, renesanční plastové plachty v chátrajících ruských ulicích aplikované při prezidentských návštěvách či testovací dráhy městských vozítek ve Švédsku. Sailerovy snímky formálně i obsa-hově vyprázdněných míst tak odkrývají svět mnohdy až absurdně propracovaných falzifikátů a nutí diváka k zamyšlení nad jejich smyslem i stavem dnešní společnosti.
Gregor Sailer (*1980) pochází z rakouského Tyrolska a studoval na University of Applied Sciences and Arts v německém Dortmundu. Vystavoval po celé Evropě a jeho unikátní fotografické soubory zaujaly také například na festivalu v Arles či na EMOP v Berlíně. www.gregorsailer.com

Cardboard replicas of Harlem surrounded by a monotonous Swedish countryside. A meticulous copy of a small Dutch town on the outskirts of Shanghai. An Arab butcher shop complete with fake meat in the midst of a British army field exercise area. A colorful row of staged house facades splattered across wide snowy plains. The concept of “Potemkin Villages” can be traced back to the Prince Grigory Aleksandrovich Potemkin, the favorite Russian field marshal of Empress Catherine the Great. Anxious to spare her the grim face of recently annexed Crimea when she toured it in 1787, he allegedly ordered the erection of entire “villages” consisting of nothing more than gaily painted facades along the entire length of the empress’ carriage procession. The curious architectural phenomena in the haunting images shown here, are focused on political, military, and economic features; it depicts fictitious military field exercise areas in the USA and Europe as well as alluring European city replicas and mockups in China in addition to imaginary urban vehicle testing tracks in Sweden. By exposing them to the eye of the beholder, he puts the value of these often absurd aberrations of today’s society to a litmus test.
Gregor Sailer (*1980) was born in Tyrol, Austria and studied at the University of Applied Sciences and Arts in Dortmund, Germany. He has had many art exhibitions throughout Europe and his unique photographic series have attracted among other visitors to the Art Festival in Arles or the European Month of Photography in Berlin. www.gregorsailer.com

DOPROVODNÝ PROGRAM / OFF PROGRAM

KINO FOTOGRAFIC:
KOPIE ŠTĚSTÍ / DOUBLE HAPPINESS
Rakousko / Čína, 2014, 75 min
anglické titulky / English subtitles
Režie: Ella Raidel
facebook event

Kino Fotografic: Double Happiness

úterý – 23. 4. 2019 od 19:00, vstupné dobrovolné / entry voluntary

Jednou se v malebném rakouském městečku Hallstatt ubytovala tajuplná čínská návštěvnice a začala pořizovat dokumentaci tamní architektury. Místní obyvatelé tehdy ještě netušili, že se jejich městečku rodí dvojče. Dnes stojí věrná kopie centra Hallstattu v čínské zóně luxusního bydlení a po celé Číně přibývají napodobeniny dalších měst a světových turistických atrakcí. Kopírování osvědčených vzorů se stalo jedním z prostředků překotného urbanistického rozvoje moderní Číny. Dokument působivě zachycuje kuriózní scenerie, ale představuje i seriózní architektonické vize alternativních způsobů navrhování městských krajin. www.doublehappiness.at

Dokumentární film Kopie štěstí bude uveden v rámci doprovodného programu k výstavě Potěmkinovy vesnice v Galerii Fotografic. Gregor Sailer ve svém nejnovějším projektu odkrývá současnou podobu fascinujícího architektonického fenoménu těchto falešných vesnic, který se zaměřuje na jeho aktuální politické, vojenské či ekonomické rysy: armádní cvičební centra v USA a Evropě, testovací dráhy městských vozítek ve Švédsku, renesanční plastové plachty v chátrajících ruských ulicích aplikované při prezidentských návštěvách a také evropské městské repliky v Číně.

Za zapůjčení filmu mockrát děkujeme režisérce filmu Elle Raidel!

 

Artist(s): Medium: