Helena Goncalves – Monchique (26/6 – 15/8/12)

GALERIE FOTOGRAFIC 26/6 – 15/8/2012

 

Mladá portugalská fotografka Helena Gonçalves prezentuje na své první výstavě v Praze seriál svých fotografií „Monchique“, vytvořený ze snímků pořízených v horách Monchique v oblasti Algarve, kde se narodila. Tyto snímky pocházejí z doby krátce po obrovských lesních požárech, které zničily tuto unikátní oblast jižního Portugalska v letech 2004 a 2005. V rámci své výstavy Helena Gonçalves uvádí časovou řadu 12 snímků s dlouhou expozicí, v níž každý snímek pořízený v noci představuje jeden konkrétní měsíc roku. Snímky byly pořízeny s pomocí světelného zdroje tvrdého světla, jehož prostřednictvím autorka odkrývá a vyjevuje scenérie a prvky vlastní přírodě, čímž dotváří příběh. Světlo, plynoucí čas, co se projevuje zjevně a co zůstává skryto – to jsou otázky, jimiž se autorka zabývá už od roku 2003. Fotografická výstava „Monchique“ integruje kurátorský projekt Any Matos (PT) a Marcely Strakové (CZ), jenž byl započat v roce 2010 a v tomto roce pojednává o předmětu „Prostředí. Městské / Mimoměstské.“  www.salgadeiras.com

 

 

In this first exhibition in Prague, Helena Gonçalves, a young Portuguese photographer, presents the «Monchique» series that consists in photos taken in the Monchique Mountains, situated in Algarve where the photographer was born, after the dramatic forest fires that devastated this specific region in the South of Portugal in 2004 and 2005. In this exhibition, Helena Gonçalves presents a series of 12 photos of long exposure, each one representing a month of the year, captured during the night, with resource to a spotlight of hard light through which the artist reveals the sceneries and elements of the Nature itself, which make up the action. The light, the time, what is revealed and what is hidden in the immensity of the darkness, are questions which Helena Gonçalves has been exploring since 2003. The «Monchique» exhibition integrates the curatorial project of Ana Matos (PT) and Marcela Strakova (CZ), which started in 2010 and this year deals with the subject matter of the «Environment. Urban / Not Urban». www.salgadeiras.com

[fb_button]

 

 

[fb_button]

Artist(s): Site: www.goncalves.com Twitter: @hegon