img_src collective (NL) – IMAGE SOURCE (26/6 – 15/8/12)

GALERIE FOTOGRAFIC 26/6 – 15/8/2012

VIDEO FROM THE OPENING

Skupina  IMG_SRC byla založena v roce 2009 několika umělci, jež navzájem spojuje okouzlení technickými novinkami z minulosti, současnosti i nadcházející budoucnosti. Vystavují např. různé mechanismy, kombinují robotické prvky s lidskými torzy, odkazují na digitální média, prezentují technologie budoucnosti či pohledy na svět zprostředkované kresbami. V průběhu času se skupina  IMG_SRC stala přitažlivou laboratoří pro tvorbu a diskuse s jinými umělci a vědci, jež má i svou vlastní galerii v Utrechtu [NL], založenou roku 2011. Dílo představované v galerii Fotografic vytvořilo několik výtvarných umělců a hudebník: Julie Dassaud (1976, FR/NL) – kresby, fotografie, Jorrit Paaijmans (1979, NL) – kresby, Jennifer Townley (1983, NL) – stroje a mechanismy, Thijs Wieman (1977, NL) – skulptury a robotické prvky, Pierre Estourgie a.k.a. ASP (1975, NL) – analogový zvukový projekt.
imgsrc-collective.org

 

The IMG_SRC collective was founded in 2009 as a core of artists sharing a same fascination for technological developments from the past, present and future. E.g. exposing mechanisms, hiding robotics under a human skin, referring to digital media, future technologies or worldviews through drawings. Through the years, IMG_SRC has developped into an attractive Lab for creation and discussion with fellow artists & scientists. It has got its own gallery in Utrecht [NL] since 2011. The work featured at Fotografic is from the core artists & musician: Julie Dassaud (1976, FR/NL) – drawings and photography, Jorrit Paaijmans (1979, NL) – drawings,  Jennifer Townley (1983, NL) – machine,  Thijs Wieman (1977, NL) – sculpture and robotics, Pierre Estourgie a.k.a. ASP (1975, NL) – analogic sound project.
imgsrc-collective.org

 

Artist(s): Medium: , ,