Ivana Lomová – SESTERSTVO / SISTERHOOD (26.03-30.04.10)

VIDEO FROM THE OPENING

PRESS

vernisáž / opening: 25.03.2010 – 19h
výstava / exhibition: 26.03. – 30.04.2010 / open daily 11 – 19h

 

“V roce1998 jsem namalovala sérii žlutých ženských portrétů. V té době jsem ve své práci procházela feministickým obdobím. Chtěla jsem namalovat „nás“- ženy; ne jako krásky, či objekty mužského zájmu, ale takové jak se samy doopravdy cítíme. K portrétování jsem si vybrala pět svých přítelkyň a sebe zařadila mezi ně. Chtěla jsem malovat více vnitřek-duši než povrch-podobu. Použila jsem studenou žlutou a vytvořila monochromatické portréty. Tváře upřeně hledící na diváka jsem zbavila veškerého makeupu, řas a potlačila i obočí a vlasy, aby byly pokud možno „nahé“. Jen oči jsem namalovala červené jako okna kamsi dovnitř. Vloni jsem na své „Žluté tváře“ začala opět myslet. Feministické období už mám dávno za sebou, ale pocit jakéhosi silného „sesterstva“ s mými ženskými přítelkyněmi mne provází i nadále. Uplynulých deset let zanechalo spoustu stop v našich tvářích i životech. Potýkáme se různými způsoby s různými problémy, ale přesto toho máme tolik společného. Začala jsem malovat své souputnice znovu. Jsme možná méně „krásné“ a méně „rozlobené“, ale snad „silnější“ a „moudřejší“. Tentokrát jsem použila modro-fialovou škálu barev při zachování stejného formátu i kompozice. Možná se k těm portrétům za dalších deset let zas vrátím…”
Ivana Lomová (1959) je českou výtvarnicí existenciální figurativní malby, ilustrátorkou a scénaristkou. Žije a pracuje v Praze.  www.lomova.com

“In 1998 I painted six yellow portraits of women – my friends and me – as the reflection of a feministic period in my artwork. I wanted to portray „us“ women; not like beauties, bodies or sex objects, but like we really are. I wanted to paint the portrait of soul rather than outward appearance. I used a cold yellow for the monochromatic faces; all six women stare at viewers with their reddish eyes. Last year I mused over those portraits again. Past ten years left some traces in our lives and on our faces, when each of us fought with different issues, in different ways. But still, there are so many things in our lives putting us together and so much we all have in common. I feel a strong „sisterhood“ with my women friends. I even started to portray them again – in the way as I feel it nowadays. It had taken more than six months before I suddenly knew how to do it this time. The faces are now bluish-violet but the format remains the same. Maybe we are less beautiful and less angry but stronger and wiser, or at least I hope so. And I may come back to the same theme in another ten years.”
Ivana Lomová (1959) is a Czech artist in the field of existential figurative painting, illustration and screenplay. She lives and works in Prague. www.lomova.com

 

IVANA LOMOVÁ
Narozena 11. listopadu, 1959. Studovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
Ilustrovala knihy a pracovala pro kreslený film.
Volné grafické a malířské tvorbě se intenzivněji věnuje zhruba od roku 1996.
Zpočátku v duchu tzv. české grotesky s nadsázkou komentuje společenskou situaci a její vliv na psychiku jedince, postupně se emancipuje od ironie a získává hlubší existenciální vyznění.
Významným tématem je paměť, vzpomínky, společenské a rodinné rituály, vztahy mezi blízkými lidmi, postoje a očekávání vyplývající z genderových rolí. Samota a složitost vztahů mezi mužem a ženou.
V roce 1995 získala cenu Středoevropské galerie a nakladatelství : Grafika roku
V roce 2006 cenu Nejkrásnější kniha (Ladislav Klíma, Slavná Nemesis, Praha: Aulos, 2005) Používá média malba a grafika.
Žije a pracuje v Praze.

Sympozia a residenční pobyty /výběr/: 
Dílna v Mikulově (2001, 2002, 2003)
Casa Zina Lia na Elbě v Itálii (2005)
Vermont Studio Center, USA (2007)
International workshop Slovenia open to Art, Sinji Vrh, Slovinsko (2008)
Cill Rialaig Project, Kerry, Irsko (2009)

Samostatné výstavy / výběr /:
2010Kočka a já, Galerie 5.patro, Praha
2008 Pták Ohnivák, Galerie České pojišťovny, Praha
2007 Ivana Lomová, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
2007 Ivana Lomová 2003–2006, Galerie umění Karlovy Vary (Letohrádek Ostrov)
2007 Ráj, Galerie Via Art, Praha
2005 Dokud nás smrt nerozdělí, Galerie České pojišťovny, Praha
2004 Štěstí, Galerie Via Art, Praha
2003 Dítě uvnitř, Moravská galerie v Brně (Atrium Pražákova paláce)
2003 Pod dekou, České centrum, Berlín
2003 V dálce, Galerie Via Art, Praha
2002 Ivana Lomová, Galerie Pintner, Frankfurt am Main
2001 Ivana Lomová, Galerie Kampf, Bassel
2001 Pod dekou, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
2000 Pod dekou, Galerie MXM, Praha (s Erikou Bornovou)
1999 Muži a ženy, Galerie Václava Špály, Praha
1998 Výlet do lesa, Galerie Litera, Praha
1997 Život je dobrý, Galerie Malá Špálovka, Praha

 

IVANA LOMOVÁ
Born in Prague, November 11, 1959
Lives and works in Prague, Czech Republic

Studies: 
Faculty of Architecture, Technical University in Prague (1978-83).

MAIN ARTISTIC ISSUES:
Ordinary everyday life and the dramas and meanings hidden behind.
Memories, childhood, family albums, ageing.
Solitude and the complexity of relationship between men and women. 
Attitudes and Expectations arising from gender roles and the difficulties of understanding each other.

Awards:
1995 Graphic Art of the Year 1994 (Prize of Central European Gallery and Publishing House)
2006 The Most Beautiful Czech Book- Ladislav Klíma: Famous Nemesis. (publ. :Aulos)
2006 3th. Prize- Art Colony, Avsenik, Slovenia 
2009 Celeste Prize- finalist, Berlin (An International Art Prize)

Symposiums: 
2009 Cill Rialaig Project, Kerry, Ireland
2008 International workshop Slovenia open to Art, Sinji Vrh, Slovenia
2007 Vermont Studio Center, U.S.A.
2006 2. International Visual Art Colony, Avsenik, Slovenia
2005 Casa Zia Lina, Elba, Italy
2003, 2002, 2001 Symposium of Visual Art, Mikulov, CR

Solo Exhibitions (Selection):
2008 The Firebird, Gallery of  The Czech Insurance Company, Prague
2007 State Gallery of east Bohemia, Pardubice
2007 Art Gallery of Karlovy Vary, Ostrov 
2007 Night, Gallery Vltavín, Praha
2007 Paradise, Gallery Via Art, Prague
2005 Till the Death Do Us Part, Gallery of  The Czech Insurance Company, Prague
2004 Happiness, Gallery Via Art, Prague
2003 The Baby Inside, Moravian Gallery, Brno, CR
2003 Under the cover, Czech Center, Berlin, Germany
2003 Faraway, Gallery Via Art, Prague
2002 Pintner Gallery, Frankfurt a. M., Germany
2001 Dancing in the Hallway, In the Chapel Gallery, Bruntál, CR
2001 Kampf Gallery, Basel, Switzerland
2000 Under the Cover, MXM Gallery, Prague
1999 Men and Women, Václav Špála Gallery, Prague (cat. Milena Slavická)
1998 Trip to the Woods, Litera Gallery, Prague
1997 Life is Good, Václav Špála Gallery, Prague (cat. Milena Slavická)

 

 

Artist(s): Medium: