JAN DYNTERA – JAK SE POSUNOUT DÁL / HOW TO MOVE FORWARD (22. 3. – 6. 5. 2018)

JAN DYNTERA – Jak se posunout dál / How to move forward

vernisáž / opening: 21. 3. – 19 h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 22. 3. – 6. 5. 2018

JAN DYNTERA - JAK SE POSUNOUT DÁL / HOW TO MOVE FORWARD (22. 3. - 6. 5. 2018)

Jak se posunout dál? Jak se stát superhrdinou? Jak vyrobit máslo a zhubnout stehna? V jedinečném projektu pro Galerii Fotografic se Jan Dyntera noří do hlubin virtuálního prostoru, aby zkoumal dekonstrukci obrazu často vyhledávaných pojmů a následně pak představil abstrahovanou vizuální stránku internetového vyhledávání. V kritickém momentu ztráty připojení se z rozličných obrázků stávají jen monochromatické plochy, které Dyntera specifickým způsobem za pomocí velkoformátového fotoaparátu přenáší do abstraktních fotografií. Výsledné barevné obrazce však „posouvá dál“ a zamýšlí se co, jak a proč vyhledáváme, do jaké míry věříme internetovým zdrojům včetně všeobjímajících fake news, jaký dopad má digitalizace na jedince či jak bude vypadat internet budoucnosti.
Jan Dyntera (*1974) se dlouhodobě zabývá prolínáním analogového a digitálního světa a hledá, jak rozšířit výrazové možnosti fotografie. Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Žije a pracuje v Praze. www.dyntera.com

How to move forward? How to become a superhero? How to make butter or how to slim thighs? In his unique project for Fotografic, Jan Dyntera dives into depths of virtual space to explore deconstruction of image of most popular search terms to introduce the abstract visual version of it. In critical moments of connection loss, various pictures are transformed into simple monochromatic patchworks which are then converted by the artist into abstract images using a specific method and large format camera. Dyntera however “moves the resulting image forward” as he contemplates over obvious questions of what, how and why we browse the net, to what extent we believe in internet sources, including widespread fake news, what is the impact of digitization on individuals or how the internet will look like in the future. 
Jan Dyntera (*1974) explores interactions of analog and digital and searches for new methods of expression in modern photography. He completed his studies of photography at the Institute of Creative Photography, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava. He lives and works in Prague. www.dyntera.com

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA | Jan Dyntera: Jak se posunout dál
čtvrtek 26. 4. 2018 od 17h

JAN DYNTERA - JAK SE POSUNOUT DÁL / HOW TO MOVE FORWARD (22. 3. - 6. 5. 2018)

Jak se posunout dál? Jak vyrobit máslo a zhubnout stehna? Co o nás prozradí nejvíce vyhledávané pojmy na internetu? Do jaké míry věříme online zdrojům včetně všeobjímajících fake news? A jak by mohl vypadat internet budoucnosti?

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy Jak se posunout dál ve čtvrtek 26. 4. od 17h v Galerii Fotografic. Její autor Jan Dyntera poodhalí nejen technologické aspekty vzniku unikátních fotografií, způsob jakým rafinovaně kombinuje digitální a analogová média či motivaci k abstrahování vizuálních informací z internetového vyhledávání, ale především nabídne zamyšlení, jaký má nyní internet v našich životech místo, jak moc mu věříme a co od něj očekáváme a kam by se internetové vyhledávání mohlo posunout dál. Otázky, na které neexistují jednoduché odpovědi, tak přímo vybízejí k následné živé diskuzi. www.dyntera.com

How to move forward? How to make butter and lose thighs? What do the most popular search terms on the internet tell about us? How much do we trust online sources including fake news? And how could the internet look like in the future?

We cordially invite you to the artist guided tour of our current show How to move forward at Fotografic on Thu 26 April at 5pm. Jan Dyntera will reveal the technological aspects of the creation of his unique photographs, the sophisticated way he combines digital and analogue media, or his motivation to abstract visual information from Internet search. He will offer the reflection of the role Internet plays in our lives, as well as how much we trust it and what we expect from it. Those are the questions that do not have simple answers, so lively discussion is to be expected. www.dyntera.com

Artist(s): Medium: