JAN JEDLIČKA – ZIMNÍ CESTA K MOŘI / A WINTER JOURNEY TO THE SEA (9.5. – 17.6.2018)

JAN JEDLIČKA –  ZIMNÍ CESTA K MOŘI / A WINTER JOURNEY TO THE SEA
vernisáž / opening: 8. 5. – 19h
výstava / exhibition: 9. 5. – 17. 6. 2018

JAN JEDLIČKA - ZIMNÍ CESTA K MOŘI / A WINTER JOURNEY TO THE SEA (9.5. - 17.6.2018)

„Mezi 5. a 8. říjnem 1995 jsem jel vlakem z Basileje do Haagu, s několika krátkými zastávkami.
V té době jsem zrovna četl úvahy Viléma Flussera o filosofii fotografování a nastávající době
technických fotografií a napadlo mě otestovat si některá teoretická tvrzení a závěry z jeho textů.
Použil jsem k tomu automatický fotoaparát Nikon AF a černobílý film. Zachtělo se mi prozkoumat
své vlastní zběžné způsoby náhledu na fotografované objekty během cesty, včetně role, jakou
při tom hraje můj fotoaparát. Obrázky z této řady jsou seřazeny chronologicky, bez jakéhokoliv
výběru. Poslední tři mořské scenérie byly nasnímány na barevný film, jenž jsem použil až v Haagu,
cílovém městě mé cesty. Ty tvoří nehybný závěr mojí řady.“ J. Jedlička.
Součástí výstavy bude také audiovizuální instalace vycházející z dlouhodobé spolupráce Jana
Jedličky a ECM Records, kultovního hudebního vydavatelství z Mnichova.
Jan Jedlička se narodil v roce 1944 v Praze. V letech 1962-1968 vystudoval Akademii výtvarných
umění v Praze a od roku 1969 žije ve Švýcarsku. Používá kresby, fotografie, tisky, pigmentované
panely a filmy, založené na různých technických médiích. Jeho díla v opakujících se cyklech
zkoumají krajinu z hlediska pohybu a času.

„I took the train from Basel to The Hague, with a few brief stopovers, between 5 and 8 October
1995. At the time, I was reading some texts by Vilém Flusser on the philosophy of photography and
the emergent age of technical images. Wishing to put certain theoretical assertions or insights to
the test of personal experience, I brought along a Nikon AF automatic camera and a roll of black
and white film. I was interested in exploring my own cursory ways of seeing during the journey,
and the role played by the camera. The images in this series are printed chronologically and no
selection has been made. The last three seascapes are from a roll of colour film I started in The
Hague, and these create an immobile conclusion to the series.“ J. Jedlička.
An audiovisual installation based on long-term cooperation between Jan Jedlička and ECM
Records, an iconic music label from Munich, will be part of the show.
Jan Jedlička was born in Prague in 1944. He studied at the Academy of Fine Arts in Prague from
1962-1968 and has been living in Switzerland since 1969. He uses a variety of media-drawings,
photos, prints, pigment panels, film. The works are cyclical and explore the landscape in terms of
movement and time.

Artist(s):