JENS KLEIN – TALKING ARCHIVES (3. – 31. 12. 2020)

vernisáž / opening: 16. 9. 2020 od 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 17. 9. – 12. 10. 2020 + 3. – 31. 12. 2020
otevřeno út–ne 13–18 h / facebook event
článek o výstavě na Proti šedi
Dle aktuálních epidemiologických nařízení je galerie od 18. prosince UZAVŘENA.
Due to current epidemiological regulations, the gallery is CLOSED from 18 December.

Výstava pokračuje online zde / The exhibition continues online here:

 

Konceptuální tvorba Jense Kleina se dlouhodobě vyznačuje především specifickým přístupem k archivním a nalezeným materiálům. Soubor Balloons se skládá z 19 snímků spolu s meteoro-logickými informacemi a je součástí většího cyklu, který důmyslně „dokumentuje“ bývalou hranici mezi dvěma německými státy. I když si člověk může myslet, že balóny měly výhradně meteorologický účel, ve skutečnosti přepravovaly malé balíčky s politickými letáky, novinami a knihami ze západního Německa a byly monitorovány a fotografovány zaměstnanci tajné služby Stasi. Bez předchozího kontextu se však tyto nalezené fotografie vyznačují vlastní absurdní sugestivní vizualitou.
V rovněž prezentovaném souboru Applicants / Žadatelé vybral Klein 176 portrétních fotografií zájemců o stipendium jistého studijního programu z let 1950 – 2012. Kromě jakési vizuální kroniky německých dějin tak projekt popisuje i proměnu samotného fotografického média: z černobílé na barvu, od analogických procesů k digitálním, od propracovaných ateliérových snímků po rychlé fotky z fotobudek. Knižní formou pak budou představeny i další Jensovy projekty zkoumající samotnou podstatu fotografického obrazu.
Jens Klein (* 1970) kromě Academy of Visual Arts Leipzig studoval či se účastnil rezidencí také
v Jordánsku, Palestině, Izraeli nebo Číně. Vystavoval ve významných evropských institucích či na Středním východě. Žije a pracuje v Lipsku. www.jensklein.com

Jens Klein’s conceptual work is characterized by a specific approach to archive and found materials. The Balloons series consist of 19 images together with meteorological information, and is part of a larger work that ingeniously “documents” the former border of the two German states. Altought one might think that the balloons had solely meteorological purpose, they actually transported small packages with political flyers, newspapers, and books from West Germany, and therefore they have been thoroughly monitored and photographed by employees of the State Security Service (Stasi). Without the previous context, however, these found photographs show their own absurd suggestive visuality.
In the second Jens Klein’s presented series, Applicants, he selected 176 portrait photographs of scholarship candidates from 1950 to 2012. In addition to a visual chronicle of German history, the project also describes the transformation of the photographic medium itself: from black and white to colour, from an analogue to a digital medium, from elaborate studio shots to quick photo-booth pictures.
Jens Klein (* 1970) studied or participated in residences in Jordan, Palestine, Israel or China in addition to the Academy of Visual Arts Leipzig. He has exhibited in major institutions in Europe and in the Middle East. He lives and works in Leipzig. www.jensklein.com

Tato výstava se koná za spolupráce s německým magazínem PHOTONEWS a je speciálně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti. / This exhibition is held in cooperation with the PHOTONEWS magazine from Hamburg and is specially supported by the Czech-German Future Fund.

Náš výstavní program 2020 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP A MČP1. Mockrát děkujeme! /  Our 2020 exhibition program is supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund of Culture, MHMP and MPC1.Thank you very much!

Artist(s): Medium: