JINDRA VIKOVÁ – PRCHAVÉ OKAMŽIKY / SUBTLE MOMENTS (25/3 – 3/5/15)

výstava / exhibition:      25. 3. – 3. 5. 15

vernisáž / opening:        25. 3. 2015 – 19h T. Zemánková (úv. slovo) + J. Stivín + DJ Filip 

otevřeno po – út,  čt – ne 13 – 18, open mon – tue,  thu – sun 1 – 6pm

Jindra Vikova

“Jindra Viková se ve své výtvarné práci volně pohybuje mezi sochou, kresbou, koláží a asambláží. Zejména asambláže jsou v posledních letech oblíbeným způsobem jejího vyjádření. Libuje si v interpretaci náhodně objevených reálií, ale i svých vlastních či nalezených fotografií. Ty potom instaluje do plexiboxů a vytváří tak svébytné, někdy ironické, jindy laskavé, často i provokativní artefakty. její posedlost recyklací vyhozených a zapomenutých věcí, předmětů, dílenského odpadu, je možná vedena snahou pozastavit pomíjivost našeho času a dát v jí vytvořené asambláži nový život věcem “odvrženým, opomíjeným, zahozeným či jinak odsouzeným k zániku a k zapomenutí”. Prchavé okamžiky, které se nevrátí. Vzpomínka na ně je brzy překryta tou další. Nejde však o věci natolik jasné a definovatelné, aby je popsal deníkový záznam. Anebo ano, ale pro Jindru Vikovou je přesnějším záznamem závan zvědavosti, který vyvolal onen pozorovaný okamžik děje běžícího náhodně mimo a mizícího beznadějně v propasti zapomění. Sama autorka se o vysvětlení nepokouší vůbec. Tím, že v galerii Fotografic poprvé vystavuje pouze asambláže jim dává nový prostor ve své dosavadní, bohatě strukturované tvorbě.” Pavel Baňka

Jindra Viková (1946), pražská rodačka a absolventka VŠUP. Ve svém díle se často zabývá zobrazením lidských povah, charakterů, intimních nálad i mezilidských vztahů. Její díla se vyznačují poetikou, která vedle ironie a humorné nadsázky často skrývá tíživější obsah. www.jindravikova.cz

 

“In her artwork, Jindra Viková moves freely between sculpture, drawing, collage and assemblage. In recent years, assemblages in particular became a favourite means of her expression. She likes to give an interpretation to accidentally discovered objects, as well as to her own or found photographs. She then arranges them into perspex boxes, creating original, sometimes ironic, sometimes kind, but also provocative artefacts. Her obsession with the recycling of forgotten objects or workshop waste is perhaps fuelled by an attempt to halt the transiency of our time. Through unexpected encounters in her assemblages she perhaps tries to give a new lease of life to those ‘overlooked, rejected, or otherwise doomed objects’.  Subtle moments which will not return. A memory soon replaced by newer one. However these things are not defined enough to be captured in writing as a diary. Or perhaps they are, but for Jindra, her assemblages and collages represent a more precise record of the flurry of her curiosity which was awaken by the moment of observing an event which happened to be rushing into oblivion. The artist herself avoids any attempts of interpretation. In the current show at Fotografic, the artist for the first time exhibits just assemblages, elevating them to a new position within her existing richly structured work.” Pavel Baňka

Jindra Viková (1946), born in Prague, graduated from VSUP, consistently tries to show personal characters, intimate moods and human relationships. Her work is known for subtle ironic and humorous poetics which often contains more complicated hidden implications. www.jindravikova.cz

Artist(s): Medium: , ,