JURAJ STAROVECKÝ – OPUŠTĚNÉ HNÍZDO / ABANDONED NEST (2. 8. – 8. 9. 2019)

JURAJ STAROVECKÝ
OPUŠTĚNÉ HNÍZDO / ABANDONED NEST
vernisáž / opening: 1. 8. 2019 v 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 2. 8. – 8. 9. 2019
otevřeno út–ne 13–18 h / open Tue–Sun 1–6 pm
vstupné dobrovolné / entry voluntary
Rozhovor pro pořad Mozaika – Český rozhlas Vltava

Mizející domov. Místo, kde člověk vyrůstal a prožil většinu svého života. Rodiče se odstěhovali, pustý byt je připraven k prodeji. Nyní zde nezbylo nic než prázdné stěny plné vzpomínek. Juraj Starovecký se ve svém fotografickém souboru na takové místo naposledy vrací a pomocí velkoformátové projekce rodinných diapozitivů sem implementuje své vzpomínky. Ve vyklizených pokojích se tak ještě jednou zhmotňují osobní emoce jedné rodinné historie a Starovecký se přitom zamýšlí, co pojem domov vlastně znamená, co jej skutečně utváří, jaké pouto si k němu budujeme a co všechno ho dokáže udržet na jednom bodě v prostoru.
Juraj Starovecký (*1985), absolvoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, v Ateliéru kreativní fotografie Miro Švolíka. Účastnil se výstav po celé Evropě a v roce 2014 absolvoval studijní stáž na Fachhochschule Bielefeld v Německu, odkud přivezl pozoruhodnou publikaci s názvem Guten Tag, která s lehkostí a vizuálním humorem reflektuje podobu a atmosféru současného Německa. Ve svých dalších projektech se s citem a nadhledem věnuje zejména tématům paměti a vztahu člověka a přírody. Žije a pracuje v Bratislavě. www.starovecky.com

Vanishing home. The place where one grew up and lived for most of his/her life. When parents move out, the abandoned flat is ready to be sold. Nothing is left there, just blank walls full of memories. In this photographic series, Juraj Starovecký returned to his former home for the last time and, with the assistance of large-format projections of family slides, he ‘implemented’ his own memories. In the empty rooms, the personal emotions of one family’s history materialised once again. All the while Starovecký contemplated what the notion of ‘home’ really means, what bond is created with such a place and what could hold it on a single point in space.
Juraj Starovecký (* 1985), graduated from the Academy of Fine Arts in Bratislava, at the Creative Photography Studio led by Miro Švolík. He has participated in exhibitions all over Europe and in 2014 completed a study internship at the Fachhochschule Bielefeld in Germany from which he acquired a remarkable publication entitled Guten Tag. With ease and visual humor, this photography book reflects the look and feel of contemporary Germany. In his other projects, he has focused on the themes of memory and the relationship between man and nature. He lives and works in Bratislava. www.starovecky.com

Artist(s): Medium: