KRŮTÍ SMĚS R.I.P. – PRŠÍ (30. 11. – 30. 12. 2018)

KRŮTÍ SMĚS R.I.P.
PRŠÍ

vernisáž / opening: 29. 11. 2018 v 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 30. 11. – 30. 12. 2018 / otevřeno út–ne 13–18h
událost na facebooku / facebook event

Umělecká skupina Krůtí směs R.I.P. představí v Galerii Fotografic unikátní interaktivní instalace propojující vlivy nejsilnějšího masového média s klasickými hospodskými hrami. Banálně znějící situaci komplikují průhledné karty a televizní vysílání na místě herní plochy. Nepřeberné množství nechtěných informací útočí na potřebu soustředit se. Lze vědomě ovlivnit vlastní vnímání masových médií a podprahové reklamy? A chceme se o to vůbec pokusit? Jak se zachováme v případě, že budeme moci naše emoce vůči masovým médiím naplno vyjádřit? Budeme se držet zpátky nebo se projevíme upřímně i za cenu nevyhnutelné destrukce? Chceme vyhrát v mediálně gladiátorském turnaji?

Ivana Zochová, Robin Seidl, Josef Schorm a hostující Josef Málek jsou členy uměleckého uskupení Krůtí směs R.I.P., které se zformovalo na půdě Ateliéru Performance Jiřího Kovandy na FUD UJEP. Ústecká skupina fungující od roku 2017 často využívá post-konceptuálních strategií, které však osobitě doplňuje o prvky her a principy hravosti, které mohou divákům přinášet pocit odpočinku i znejistění zároveň.

THE TURKEY MIXTURE R.I.P. – PRSI
opening: 29. 11. 2018 at 7 pm + DJ Filip Radio 1
exhibition: 30. 11. – 30. 12. 2018 / open tue–sum 1–6 pm

The Turkey mixture R.I.P. art collective presents unique interactive installations combining mass media and traditional Czech pub games. Trivial situations are made complicated by transparent cards and large TV screens which serve as the game table. The observer’s tendency to concentrate on the game is thereby challenged by vast quantities of unwanted information. Are we actually capable of consciously influencing our perceptions of mass media and subliminal advertising? And if so, do we actually want to try to affect this change in thinking at all? What would we do if we could truly express our emotions towards the mass media? Are we simply going to hold back or will we ever express ourselves honestly even if with the associated cost of inevitable destruction? Do we really want to succeed in these mass media gladiator games?

Ivana Zochova, Robin Seidl, Josef Schorm and Josef Málek as guest member formed the Turkey mixture R.I.P. art collective at Studio of Performance led by Jiří Kovanda at FUD UJEP in Usti nad Labem. Founded in 2017, it has often employed post-conceptual strategies complemented by game elements as well as ‘principles of playfulness’. These approaches simultaneously deliver to the audience feelings of relaxation and uncertainty.

DOPROVODNÝ PROGRAM / OFF PROGRAM

KINO FOTOGRAFIC: DĚLNÍCI BULVÁRU
režie: Vít Klusák
CZ, 2014, 56 min, česky bez anglických titulků
středa 12. 12. 2018 od 19:00
vstupné dobrovolné / www.fotografic.cz
facebook event & trailer

Kino Fotografic: Delnici bulvaru

„Píšu jen to, co moje čtenáře zajímá. A lidi chtěj jen to, co je zabalený mezi kozy a fotbal. Jsem dělník bulváru a jsem jeden z nejlepších,“ říkal Pavel Novotný, bývalý šéfredaktor druhého nejčtenějšího bulvárního serveru v Čechách, nynější starosta Řeporyjí a jeden z hlavních protagonistů Klusákova dokumentu z roku 2014.

Srdečně zveme na projekci dokumentárního filmu Víta Klusáka Dělníci bulváru, který proniká do světa českých celebrit a novinářů a není o nic méně aktuální, než v době svého vzniku před čtyřmi lety. Při práci sleduje především žurnalisty, kteří tyto celebrity vyrábějí i nesnášejí současně. Výsledkem je filmová reflexe, která záměrně není plakátovým odsudkem mediálního světa pomluv, intrik, nevěr a nemocí slavných, ale pozorovatelskou sondou tragikomického fenoménu, který jako jeden z posledních veřejně sdílených zájmů propojuje českou společnost napříč. (www.hypermarketfilm.cz)

Film Dělníci bulváru uvádíme v rámci doprovodného programu k výstavě umělecké skupiny Krůtí směs R.I.P. Jejich interaktivní výstava Prší se zabývá vlivem nejsilnějšího masového média – televizního vysílání – a důmyslným propojením s klasickými hospodskými hrami zkoumá nejen naši schopnost soustředit se, ale i bavit se offline.

TABLOID WORKERS
director: Vít Klusák

CZ, 2014, 56 min, in Czech without English subtitles
Wednesday, December 12, at 7 pm
entrance voluntary / www.fotografic.cz

This documentary takes a look behind the scenes at the offices of a small Prague tabloid server. The main protagonists and our tour guides through the dregs of Czech show business are extroverted editor-in-chief Pavel Novotný and extravagant star-studded society reporter Olga Štiplová. The film gradually reveals how the tabloid editors’ professional cynicism has penetrated into their personal lives. (www.hypermarketfilm.cz)

The Tabloid workers movie is presented by Fotografic as part of the off program to the Prsi exhibition! The interactive show made by the art collectiveKrůtí směs R.I.P. presents unique interactive installations combining mass media and traditional Czech pub games to explore our ability to concentrate.

 

KINO FOTOGRAFIC: MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA
režie: Tomáš Bojar

CZ, 2018, 73 min
česky bez anglických titulků
úterý 18. 12. od 19h
vstupné dobrovolné / www.fotografic.cz
facebook event & trailer

Kino Fotografic: Mimořádná zpráva

Jeden den, dva týmy novinářů, jedna mimořádná událost, dvě podoby jedné „objektivní“ zprávy. Pečlivě zkomponovaná observace dvou zpravodajských redakcí – České televize a Hospodářských novin – jež se v březnu roku 2017 dychtivě pídily po informaci o rozhodnutí českého prezidenta stran jeho opětovné kandidatury na svou funkci.

Když je novinářům odepřen přístup k aktuálnímu dění, jen to rozdráždí jejich hlad po informacích. Podobně tomu bylo v březnu roku 2017, kdy stávající český prezident hodlal oznámit, zda bude znovu kandidovat na svou funkci; učinil tak však na Pražském hradě v přítomnosti úzkého okruhu příznivců a přátel. Novináři neměli být vpuštěni. Dokumentarista Tomáš Bojar, jenž vždy šije formální koncept filmu zkoumané látce na míru, zpovzdálí sleduje dychtivý jednodenní hon dvou českých redakcí za touto mimořádnou zprávou. Zároveň s elegancí poukazuje na publicistický rozměr „objektivního“ zpravodajství, do kterého chtě nechtě prosakují názory a postoje konkrétních lidí.

Film Mimořádná zpráva uvádíme v rámci doprovodného programu k výstavě umělecké skupiny Krůtí směs R_I_P. Jejich interaktivní výstava Prší se zabývá vlivem nejsilnějšího masového média – televizního vysílání – a důmyslným propojením s klasickými hospodskými hrami zkoumá nejen naši schopnost soustředit se, ale i bavit se offline.

————-en————

BREAKING NEWS
director: Tomáš Bojar

in Czech without English subtitles
CZ, 2018, 73 min
Tuesday, December 18 at 7 pm
entrance voluntary / www.fotografic.cz
facebook event & trailer

One day, two teams of reporters, one extraordinary event, and two takes on one “objective” piece of news. A carefully composed observation of two newsrooms which, in March 2017, were avidly chasing after information about the Czech president’s decision whether or not to run for re-election.

When journalists are denied access to a news story it just makes them all the more hungry for information. This was the case in March 2017, when the existing Czech president was preparing to announce whether or not he would be running for re-election. Except that the announcement was made at Prague Castle in the presence of a close circle of supporters and friends – reporters were not admitted. Documentary filmmaker Tomáš Bojar, who always tailors his formal concepts to suit the given subject matter, unobtrusively tracks staff at two different Czech newsrooms as they embark on their one-day scramble for this breaking news. At the same time, he elegantly draws attention to the journalistic dimension of “objective” reporting, indiscriminately coloured by the views and attitudes of specific individuals.

The Breaking news movie is presented by Fotografic as part of the off program to the Prsi exhibition! The interactive show made by the art collective Krůtí směs R_I_P presents unique interactive installations combining mass media and traditional Czech pub games to explore our ability to concentrate.

 

 

Artist(s): , , , , Medium: , ,