LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ – KIMOCHI: POSTELE A POKOJE (7.9. – 21.10.2018)

LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ
KIMOCHI: POSTELE A POKOJE / KIMOCHI: BEDS AND ROOMS

vernisáž / opening: 6. 9. 2018 od 19:00 + DJ Filip Radio 1 + Betlémská kulturní noc
výstava / exhibition: 7. 9. – 21. 10. 2018
fb událost / fb eventwww.jarcovjakova.com
komentovaná prohlídka v rámci Fotograf Festivalu: 3. 10.
Kino Fotografic: B-Movie: zvuk a rozkoše západního Berlína – 8.10.

Rozhovor s Libuší Jarcovjákovou v pořadu On Air na Radiu Wave

„Listuju svým životem. Vcházím do prázdných pokojů, vidím prázdné postele. Vidím pokoje plné divných věcí, postele ve kterých spí divní lidé. Cizí pokoje v cizích městech. Přechodný domov, hotel, ubikace. Postele, kde mi bylo dobře. Nebo taky ne. Už nevím, kde to bylo, kdo tam se mnou byl. Zůstal jen obraz. Obrazy.“ Libuše Jarcovjáková
Undergroundová autorka mnohých literárních i fotografických deníku z 80. let se sama popisuje takto: “Fotografka, učitelka fotografie. Chodím a dívám se. Prošla jsem mnoha životními zkušenostmi, mám za sebou pády i vzestupy. Stala jsem se součástí různých společenství – snad kvůli jisté dávce empatie, která ke mně patří. Fotografovala jsem a fotografuji pořád a všude. Výsledkem je cosi jako kontinuální subjektivní dokument, často autobiograficky laděný.”

Libuše Jarcovjáková (*1952, FAMU) v Galerii Fotografic představí formou velkoformátové projekce dosud nepublikovaný projekt Kimochi: Postele a pokoje, který i přes svou nahodilou strukturu vykazuje prvky unikátního časosběrného dokumentu. Projekce bude doplněna unikátním hudebním doprovodem od Jakuba Kudláče, významného tvůrce české filmové a divadelní hudby a také pedagoga na pražské FAMU. Výstava probíhá v rámci Fotograf Festivalu. www.fotografestival.cz/2018/

“I page through my life. I enter empty rooms and see empty beds. I see rooms full of strange things, beds in which strange people sleep. Foreign rooms in foreign cities. Temporary homes, hotels, sleeping quarters… Beds in which I felt good. Or sometimes not. I don’t remember where it was, who was there with me. All that remains is an image. Images.” Libuše Jarcovjáková
The underground author of many literary and photographic diaries in the 1980s, describes herself as follows: “I am a photographer and a teacher of photography. As I pass through various landscapes, wondrous strange images emerge. I have indulged in out-of-the-ordinary life experiences. I have become a part of different social groups – probably because of my empathy – which is an important part of my personality and gives me an endless source of visual stories to tell. I took volumes of images which turned out to be a kind of continuous subjective documentary with an apparent autobiographical impact.” 

Libuše Jarcovjáková (* 1952, FAMU) will present her so far unpublished project Kimochi: Beds and Rooms in Fotografic in the form of large-format projection, which, despite its random structure, features elements of a unique time-lapse documentary. The projection will be complemented by unique musical experiments by Jakub Kudlac, Czech film and theater music composer currently teaching at Prague’s FAMU as well. The exhibition is part of Fotograf Festival. www.fotografestival.cz/2018/

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM / OFF PROGRAM

KINO FOTOGRAFIC: 

B-MOVIE: ZVUK A ROZKOŠE ZÁPADNÍHO BERLÍNA 1979-1989

D, 2015, 92 min
Režie: Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck
Hrají: Blixa Bargeld, Nick Cave, Keith Haring, …
anglicky, německy, české titulky / English, German, Czech subtitles

pondělí / Monday – 8. 10. 2018, 19:00
vstupné dobrovolné / entrance voluntary

facebook event / událost na facebooku & trailer

KINO FOTOGRAFIC: B-MOVIE

„Bledý Blixa Bargeld opíjí hosty baru Riziko. Vážný Nick Cave ukazuje sbírku „německé gotiky“ ve svém berlínském bytě. Trendy Gudrun Gut sestavuje seznamy klubů, kam se dá zajít ve dvě v noci. A mezi těmito dnes již hvězdnými jmény, mezi starým a novým, mezi Británií a Německem se pohybuje hudebník, promotér a žurnalista Mark Reeder z Manchesteru, který se do západního Berlína přestěhoval koncem 70. let kvůli svému zájmu o nově vznikající hudební scénu. A celých deset let, které zde strávil, zaznamenával na kameru. „B-Movie: zvuk a rozkoše západního Berlína 1979-1989“ je tak obsáhlým hudebním dokumentem, ale zároveň nespoutaným autentickým záznamem doby, ze které genius loci Berlína těží dodnes.“ (Das Filmest)

V rámci doprovodného programu k výstavě Kimochi: Postele a pokoje uvádíme projekci jedinečného dokumentárního filmu „B-Movie: zvuk a rozkoše západního Berlína 1979-1989“!
Nahodile časosběrný fotografický projekt Libuše Jarcovjákové přímo zachycuje její pobyt v západním Berlíně. Marka Reedera s Libuší ale spojuje mnohem víc, než pouhá přítomnost na tomto „ostrově svobody a neřesti“. Paralelu nacházíme v snapshotové estetice a především v nutkavé potřebě neustálého záznamu dění kolem sebe. Libuše zachycovala všední i intimní momenty v jejím bezprostředním okolí, Mark se svou kamerou komplexně pojal celou divokou atmosféru tehdejšího Berlína.

Za zapůjčení filmu mockrát děkujeme Goethe-Institut Prag!

B-MOVIE: LUST & SOUND IN WEST-BERLIN 1979-1989

“A pale Blixa Bargeld invites guests to the Risk bar. A solum Nick Cave shows us a collection of „German Gothic“ in his Berlin apartment. Later we see a trendy Gudrun Gut compiling lists of clubs that could be visited at two a.m. Placed somewhere between these now well-known names, the old and the new, between Britain and Germany, stood the Manchester musician, promoter and journalist Mark Reeder who moved to West Berlin in the late 1970s on account of the emerging music scene there. The entire decade Reeder captured and revealed through the lens of his camera. „B-Movie: The Lust & Sound of West Berlin 1979-1989“ is a not only comprehensive music documentary, but also an unbridled authentic record of a time from which the genius loci of Berlin continues to benefit even today. „(Das Filmest)

„B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989“ is a documentary presented by Fotografic as part of the off program to the Kimochi: Beds and Rooms exhibition! The time-lapse photographic project of Libuše Jarcovjáková captures her stay in West-Berlin. She and Mark Reeder have much more in common than just a presence on this „island of freedom and lust“. We find parallels in the snapshot aesthetics and mainly in their shared and overwhelmingly driven need to continually record everything having transpired around them. Libuše captured everyday and intimate moments in her immediate surroundings, while Mark in turn comprehensively recorded on film the whole wild atmosphere of that rare moment in Berlin.

Many thanks to Goethe-Institut Prag for providing the movie!

Artist(s): Medium: ,