Lina Nemeth – MÍSTA POBYTU / PLACES OF STAY (6/5 – 5/6/10)

GALERIE FOTOGRAFIC 6/5 – 5/6/2010

„Místa jsou zrcadly některých částí nás samých, jsou to nitky vedoucí k příběhům, tajemstvím,
banalitám.” Václav Cílek
Lina Németh představuje fotografie, které mohou být solitéry, žijícími vlastním životem jako
obrazy, a zároveň mohou být vzájemně propojeny, spíše úhlem nazírání než tím, co skutečně
vidíme. Vnitřně spřízněné motivy, autorkou intuitivně vyjímané z krajiny, se postupně, formou
„časoprostorového sběru“, utvářejí ve větší celek. Teprve soubor odhalí osobnost autora, jeho
„přemíru zaujatosti, pro kterou se musely fotografie zrodit“. Linu Németh přitahují místa jakoby
za zenitem, často s příchutí banality nebo bizarnosti. Balancuje skoro vždy na pomezí přírody,
a když ne přímo města, tak aspoň lidského zásahu do ní, někdy s tušením možných příběhů…
Autorka prožívá svou rozkoš z tuláctví – v prolnutí krajin vnitřních a vnějších – plně, beze spěchu.
„Spoušť fotoaparátu stiskne až v okamžiku, kdy pocítí nějakou dosti hlubokou spřízněnost s tím,
co ji obklopuje“, ve chvíli podobné „bdělému snění“.
Lina Németh (1980), česká fotografka. Žije a pracuje v Praze. www.linanemeth.com

“Places reflect some parts of ourselves, they are clues leading to stories, secrets, banalities.”
Václav Cílek
Lina Németh presents photographs that can be both solitaires, living their own lives as
paintings, and parts of certain ensemble interlinked by their perspective, rather than by what we
really see in them. The author intuitively extracts internally related themes from the scene and
only later she gradually makes an ensemble, using the method of spatio-temporal collection.
Her anthology reveals her personality, or “her great partiality for which the photographs must
have been taken”. Lina Németh is attracted by places as if in decline, very often with a touch
of banality or bizarreness. She explores almost always the borderline between the nature
and a city, or at least human interference with nature, sometimes like anticipating possible
events. The author takes fully and in no hurry her delight in wandering – through her internal or
external landscapes. She presses the release button only when she feels somehow very deeply
associated with what is around her, when her feeling is close to “open-eyed dreaming”.
Lina Németh (1980), Czech photographer, lives and works in Prague. www.linanemeth.com

Lina Németh
Nar. 27/ 9/80 ve Frýdku-Místku. Žije a pracuje v Praze. linanemeth.com contact@linanemeth.com

Vzdělání
2000 – 2005                   Univerzita T. Bati, Fakulta multimed. komunikací, ateliér rekl. fotografie,  Zlín
1998 – 2000                  Lidová konzervatoř, výtvarná fotografie, Ostrava
1995 – 2000                  Obchodní akademie, Frýdek-Místek

Stáže
2006                  Centre Méditerranéen de la Photographie, Bastia, Francie
2004                                    VŠUP, ateliér fotografie, Praha
2002                                    Univeversity of Lapland, Faculty of Art and Design, Rovaniemi, Finsko

Samostatné výstavy
2007                                     Výstavní síň designu FUUD, UJEP, Dubí
2007                                     Galéria X, Bratislava, Slovensko
2006                                    Theatre Chassé, Breda, Holandsko
2006                                    Hogo Fogo Kino Café Bar, Lysá nad Labem
2006                                    Palác Akropolis, Praha
2006                                    Galerie Pod Svícnem, Frýdek-Místek
2003                                    Galerie Pod Svícnem, Frýdek-Místek

Kolektivní výstavy
2009                                    Aktualizacja, nowa czeska fotografia, Photomonth, Krakow, Polsko
2007                                    Abbaye de Neuműnster, Luxembourg, Lucembursko
2007                                    Pražský dům fotografie, Praha
2006                                    Výstavní síň Alternativa, Zlín
2006                                    Fotofestival DIAPORAMA, Nantes, Francie
2006                                    Fotofestival, Lodž, Polsko
2006                                    Centre culturel UNA VOLTA, Bastia, Francie
2005                                    foyer Městské divadlo, Zlín
2004                                    Parlament České republiky, Praha
2004                                    Photo-Kino, Kolín nad Rýnem, Německo

Ocenění a granty
2005                                     Pépinieres européennes pour jeunes artistes
2006                                    Centre Méditerranéen de la Photographie, Bastia, Francie

 

Lina Németh
* 27/9/80 Frýdek-Místek. Lives and works in Prague. linanemeth.com contact@linanemeth.com

Education
2000 – 2005                   T. Bata University, Faculty of Multimedia Comm., Dep. of Photography, Zlín, CR
1998 – 2000                  People´s Conservatoire, Department of Art Photography, Ostrava, Czech republic
1995 – 2000                  Business Academy, Frýdek-Místek, Czech republic

Residencies
2006                                    Centre Méditerranéen de la Photographie, Bastia, France
2004                                    Academy of Art and Design, Department of Photography, Prague, Czech republic
2002                                    Univeversity of Lapland, Faculty of Art and Design, Rovaniemi, Finland

Solo exhibitions
2007                                     Exhibition Hall of Design, FUUD, UJEP, Dubí, Czech republic
2007                                     Gallery X, Bratislava, Slovakia
2006                                    Theatre Chassé, Breda, The Netherlands
2006                                    Hogo Fogo Cinema Café Bar, Lysá nad Labem, Czech republic
2006                                    Palace  Akropolis, Prague, Czech republic
2006                                    Gallery “Pod Svícnem”, Frýdek-Místek, Czech republic
2003                                    Gallery “Pod Svícnem”, Frýdek-Místek, Czech republic

Group exhibitions
2009                                    Aktualizacja, new czech photography, Photomonth, Krakow, Poland
2007                                    Abbaye de Neuműnster, Luxembourg, Luxembourg
2007                                    Prague House of Photography, Prague, Czech republic
2006                                    Exhibition Hall Alternativa, Zlín, Czech republic
2006                                    Photofestival DIAPORAMA, Nantes, France
2006                                    Photofestival, Lodž, Poland
2006                                    Centre culturel UNA VOLTA, Bastia, France
2005                                    foyer of City Theatre, Zlín, Czech republic
2004                                    Parliament of Czech republic, Prague, Czech republic
2004                                    Photo-Kino, Köln,Germany
Awards and Grants
2005                                     Pépinieres européennes pour jeunes artistes
2006                                    Centre Méditerranéen de la Photographie, Bastia, France

 

Artist(s): Medium: