Martin Mainer, Karolína Mainerová – SAMA DOMA / HOME ALONE (2/10 – 12/11/12)

GALERIE FOTOGRAFIC 2/10 – 12/11/2012

VIDEO FROM THE OPENING

Samadoma…týý dam taradýdam týdam taradýdam…koukám z okna…má dcera je kajak a já eskymák…voda samá voda…Karolína je  umělecká duše každým coulem, dostatečně citlivá, inteligentní…často sama doma…znám to znám…mládě…kam nás to vede každý ví…samadoma…tyý dam tap tara…kdysi jsem, to ještě Kája byla  malá, snídal často při „samadoma“…často sám doma…a koukal naproti, kde vždy byly hromady dřev, v posledním roce se vycizelovaly ve tvar zase jednou úžasný…staré štafle jako stojan kotle nad ohništěm – tak to je novota a jsem na sochu náramně pyšný…mnich v kotli – znáte to?…vařej  bušmeni  budhistického mnicha a ten se pořád směje…chlapci už neví  co s tím a tak zavolaj  náčelníka  a ten přijde a vykuleně se ptá mnicha proč se tak pořád směje, vždyť je vařen v kotli a mnich se smíchem odpovídá: „ právě jsem se vám do tý polívky vysral…” Karolína jezdí teď po Berlíně na kole, nasává velkoměsto Němců – sein mutterstadt…zřejmě vystavíme cca deset fotek – každý pět…spíše jich bude více.. na mých to zřejmě budou všechny  novodobé hromady z Limuz a kotel s mnichem…Kája bude zářit mladostí, silnou energií a přitakání životu…já na hromady něco přimaluju, ptáky, duchy tak nějak…milí čtenáři o obrazech mluvit je hezké,  avšak v podstatě jsou za slovy a proto „nutno vidět“ jako „samadoma“ nutno zažít…duše je vždy sama, jsme tu samé samy doma…ať tak či tak – těším se na výstavu s dcerou… Martin Mainer, Limuzy, srpen 2012

www.mainer.cz

 

 

Home alone… tee dam taradeedam, teedam taradeedam…looking from the window…my daughter is a kayak and I am an Eskimo…water all around…Karolína is an artistic soul, emotional enough and smart…often home alone…I know it myself…a cub…everyone knows where it leads us…home alone…tee dam tap tara…I used to have my breakfast with “Home alone”; Kája was still a kid then…often home alone…and looking over, heaps of wood were always there, getting slowly a fantastic shape as time passes away…an old stepladder used as a quadrupod for cauldron above a fire – it is a novelty anyway and I am proud of this sculpture…a monk in the cauldron – do you know that?… bushmen cook a Buddhistic monk and he is laughing all around… guys do not know what to do so they call in a chief and he comes and asks the monk why he is laughing and the monk replies still laughing: “I’ve just  taken a shit into your soup…” Kája now bicycles around Berlin, absorbing the German capital – sein mutterstadt… we may display a dozen pictures, half and half…maybe more…my half will possibly include all newly pictured heaps of Limuzy and a cauldron with a monk…Kája will radiate youthfulness, strong energy and consent to life…I will add something to those heaps, some birds or ghosts…dear readers, it is so easy to talk about pictures but these are behind words in principle and therefore it is “necessary to see” as a “home alone”, necessary to live through… the soul is always left behind, we all are home alone…in this or other way – I am looking forward to my exhibition with my daughter… Martin Mainer, Limuzy, August 2012

www.mainer.cz

 

Artist(s): , Medium: ,