MILOTA HAVRÁNKOVÁ – NEXT PAGE (26/3 – 4/5/14)


výstava / exhibition:      26. 3. – 4. 5. 14
vernisáž / opening:        26. 3. 2014 – 19h

photos from the opening by Filip Petricko

rozhovor Miloty Havránkové s Karlem Oujezdským pro Český rozhlas Vltava

Milota Havránková (1945) je slovenská umělkyně. Její fotografická výstava “Next page” chce uzavřít a zároveň otevřít prostřednictvím příběhu fotoartefaktu určitou etapu zážitku s fotografií, se kterou prožila 50 let svého života. Tak jak se vyvíjel a měnil její přístup k životu, tak se měnila ona i její fotografie. Fotografii vděčí za to, kým vlastně dnes je. Chce vždy otevřít diskusi, nový pohled a přístup k fotografické skutečnosti. Milota Havránková je ojedinělý zjev na fotografické scéně. Je přínosem pro vývoj vizuální výpovedi v každém směru. Umí vždy přijít s něčím novým a to řečí fotografie, která je přirozeným projevem její osobnosti. Je nezávislou osobností a dnes už také fotografickou legendou. Její fotografické obrazy jsou provrstvené neustálým zájmem o posun z nadhledu, má ráda změnu, čerpá z vlastních zkušeností. Taktéž její pedagogický přínos je nadčasový a nezaměnitelný. Milotě Havránkové se podařilo ovlivnit vícero generací umělců, nastartovala „slovenskou novou vlnu“ úspěšných fotografů, kteří dodnes zásadně ovliňují českou fotografickou scénu. Svým tvořivým přístupem významně ovlivnila velkou část střední a mladé generace slovenské umělecké scény. Má za sebou množství samostatných výstav doma i v zahraničí, je zastoupená  ve významných sbírkách umění. www.milotahavrankova.com

Milota Havránková (1945) is a Slovak artist. Her photographic exhibition “Next page” wants to close and to open at the same time certain stage of experience with photography as she lived through with it during 50 years of her life. As her way of life has been developing and changing, she herself has been changing too together with her photography. For whom she actually is, she owes to her photography. Milota always wants to open a discussion, a new sight on and approach to the photographic reality. Milota Havránková is a unique figure on the photographic scene. She has contributed to the development of visual testimony in every direction. She has been always able to add something new to her photographic expression which can be considered as a natural demonstration of her personality. She became an independent artist and one can say a photographic legend at present. Her photographs are characterised by incessant interest in changing her view from above to creative observation. She likes changes, while drawing from her own experience. Also her pedagogic activities have been timeless and unique. She influenced several generations of artists, commenced “Slovak new wave” of successful photographers which until now have big influence on Czech photographic scene. With her creative current she influenced big part of Slovak art generation. She has had many solo exhibitions both in her home country and abroad, her photographs are part of many art collections. www.milotahavrankova.com

 

 

Artist(s): Medium: