Reiko Imoto – KŘÍDLA ČASU / WINGS OF TIME (1/10-4/11/10)

GALERIE FOTOGRAFIC 1/10-4/11/2010

Reiko Imoto se narodila a vyrůstala v Kobe, Japonsko. V roce 2002 získala titul M.A. v umělecké fotografii na Savannah College of Art and Design, USA. Od roku 2004 žije a pracuje v Bruselu. Reiko má jedinečné fotografické vidění a její snímky jsou záhadné a surrealistické, přestože zobrazují předměty z každodenního života. Reiko se inspiruje svou vlastní vnitřní realitou, světem svého podvědomí, svých snů a příběhů, své hudby a poezie a obyčejných věcí, tak jak je sama vidí z různých úhlů. Její fotografie vyvolávají více otázek než odpovědí k zobrazeným „realitám“.Výstava „Křídla času“ zahrnuje dva projekty: „Deník cestovatelky časem“ a projekt fotografických koláží „Létat, letěla, prolétla“. Je to její první výstava v Praze a druhá v České republice po výstavě v Chebu v roce 2009. Od roku 1993 Reiko vystavovala na 23 samostatných a 24 skupinových výstavách po celém světě. Fotografické práce Reiko Imoto pod titulem „Úniky do snu“ (Dreamscapes)  byly vystavovány v letech 2005 až 2010 v 18 městech v 11 zemích. Její první fotografická monografie byla vydána pod stejným titulem v roce 2007. Reiko rovněž získala několik grantů a ocenění z výstav, jako např. Best Portfolio Award v roce 2004 na „International Portfolio Review“ v Bratislavě. www.reikoimoto.com

Reiko Imoto was born and grew up in Kobe, Japan. In 2002 she graduated with MFA in photography from the Savannah College of Art and Design, USA. Since 2004 she lives and works in Brussels, Belgium. Reiko has a unique eye and her works look mysterious and surreal, yet the subject matter that she captures are from her everyday life. Inspired by her own inner reality, subconscious world, dreams, stories, music, poetry, and every single ordinary thing she sees that give her many perspectives. Her photographs reveal questions about seeing „realities“ rather than answers. The “Wings of Time” exhibition consists of two projects: “Time Traveler’s Diary” and the photo collage project “Fly, flew, flown”. This is Reiko’s first show in Prague and the second in the Czech Republic after Cheb in 2009. Since 1993 Reiko has had 23 solo and 24 group exhibitions worldwide. Reiko’s series of work, entitled „Dreamscapes“ has been exhibited in more than 11 countries (18 cities) between 2005 and 2010. Her first monograph catalogue under the same name was published in 2007. She has won several grants and awards including the Best Portfolio Award at the „International Portfolio Review“ in Bratislava, Slovakia in 2004. www.reikoimoto.com

 

Deník cestovatelky časem Dojem z uplývajícího času je záhadou. Mám pocit, že každý rok je stále kratší a kratší. A když jsem byla dítě, čas také probíhal mnohem pomaleji. Mívala jsem dostatek času spočítat oblaka na nebi a kameny v zahradě mých rodičů. A přitom mi před západem slunce zbývalo ještě tolik času pro sebe…
Pocit času je proměnlivý. Pokud o něčem cestou domů hluboce přemýšlím, vracím se náhle do reality, až když stojím před svými dveřmi. A jak ten čas letí, když spěchám nebo dělám něco, co mám opravdu ráda… Čas je velmi zvláštní fenomén.
Od dětství jsem se v ovládání „času“ příliš nezlepšila, ale nějak jsem se stala „cestovatelkou v čase“, beroucí si volno ze svého „nabitého“ programu pro přemístění z místa na místo (letadlem) . Doba strávená konkrétním cestováním je pro mě důležitá, ale zároveň si uvědomuji, jak důležité je volně se pohybovat minulostí, přítomností i budoucností, alespoň ve své mysli.
Ve své fotografické sérii „Deník cestovatelky časem“ se snažím vytvořit imaginární příběh o cestě, kterou můžeme v duchu prožít kdykoliv a kdekoliv. Jednotlivé snímky spolu původně vůbec nesouvisely, ale pak je začalo něco spojovat, jako ve hře o navazování slovních významů. A pokud si pro mě, jako fotografku, čas zachová svou povahu plnou záhad, budu v zaznamenávání své „cesty časem“ pokračovat.
Reiko Imoto

Time Traveler’s Diary Sense of time is mysterious. I feel that every year is getting shorter and shorter. But, when I was a child, time would pass much slower. I used to have enough time to count how many clouds there were in the sky, and how many stones there were in my parents’ garden… There was still too much time to kill before sunset.
Sense of time is changeable. If I think about something deeply on the way home, I soon realize that I have suddenly reached the front door of my apartment. Time can pass so fast when I’m very busy, or when I do something that I really like. Time is a strange thing.
Ever since my childhood, I still cannot manage “time” very well, but I have somehow become a “Time Traveler” who transfers from place to place (by an airplane), taking time out from my “busy” schedule to travel. The time spent during real travel experience is important for me, but I recognize that it is also important to travel through past/present/future freely through my mind.
For the “Time Traveler’s Diary” series, I tried to create an imaginary travel story which would be experienced whenever and wherever in our minds. The images were originally unrelated to each other, but they became tied together invisibly, like a word association game. As a photographer, and as long as the sense of time keeps its mysteries, I will continue to record my “travel”…
Reiko Imoto

„létat, letěla, prolétla“ (fly, flew, flown) Tento projekt je založen na „fotografických kolážích“ („analogových kolážích“), jež jsem vytvořila s pomocí nůžek a lepidla ze starých antikvárních fotografií, ze svých vlastních snímků antikvárních fotografií, z nití, textilií, peří a jiných materiálů. Klíčovým slovem tohoto projektu je „létat“ a můžete si prohlédnout 15 malých příběhů o létání z různých úhlů pohledu…
Reiko Imoto

fly, flew, flown This project is originally “photo collages”, made with a pair of scissors and some glue (analogue collage), using old found portrait photos from an antique market, photos I took pictures of, threads and fabrics, feathers, etc… The keyword of this project is “to fly”, and you can view the 15 little stories from different perspectives about flying…
Reiko Imoto

 

Artist(s): Medium: