STEFAN BIRCHENEDER – MIMO PROVOZ / OUT OF ORDER (24. 10. – 25. 11. 2018)

STEFAN BIRCHENEDER – MIMO PROVOZ / OUT OF ORDER

vernisáž / opening: 23. 10. 2018 v 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 24. 10. – 25. 11. 2018
fb událost / fb event

Stefan Bircheneder se ve svých velkoformátových hyperrealistických olejomalbách zabývá
podrobnou vizuální studií průmyslových ruin, továrních hal a uzavřených industriálních pracovišť.
S fotografickou přesností zachycuje minulost i přítomnost chátrajících brownfieldů a nenuceně
otevírá otázku jejich budoucnosti. Ve výstavním projektu pro Galerii Fotografic se zaměřuje
na opuštěný soukromý vesmír pracovníků továren. Přítomnost zaměstnanců můžeme tušit
z nenápadných stop umístěných v průběhu času ve snaze o personalizaci uniformního prostoru.
Absenci figurativního elementu zde nahrazují obligátní pozůstalé artefakty: jednotvárné šatní
skříňky, židle, stoly, šanony. Bircheneder usiluje o naprosto věrné přenesení unikátní atmosféry
a svou hyperrealistickou malbu proto doplňuje i o autentické instalace, které budou rovněž
součástí výstavy v Galerii Fotografic.

Německý malíř Stefan Bircheneder (*1974) původně studoval restaurování a než začal zachycovat
industriální stavby, živil se jako malíř a restaurátor kostelů. Žije a pracuje v Bavorsku.
www.bircheneder.de

Stefan Bircheneder’s large-format hyperrealistic oil paintings comprise detailed visual studies
of industrial ruins, factory halls as well as abandoned industrial workplaces. With photographic
precision, he is able to capture the past and the present of dilapidated brownfields and thereby
poses the questions as to what their futures might entail. In the Fotografic Gallery’s exhibition
project, Bircheneder draws attention to the abandoned private universe of factory workers. The
presence of the employees can be seen from the inconspicuous marks placed over time in the
effort to personalize the uniform space. The absence of a figurative element in this case replaces
the obligatory remaining material artefacts: wardrobes, chairs, tables, files. Bircheneder strives for
a truly faithful transfer of a unique atmosphere. His use of authentic installations together with his
hyperrealistic paintings will be parts of Fotografic exhibition as well.

Stefan Bircheneder (*1974) is a German painter, having studied restoration and church painting.
He lives and works in Bavaria.
www.bircheneder.de

 

Artist(s):