Štěpánka Šimlová – ANDĚLÉ, KONĚ A TO OSTATNÍ / ANGELS, HORSES AND THOSE OTHERS (20/11 – 31/12/12)

GALERIE FOTOGRAFIC 20/11 – 31/12/2012

Představit si sám sebe v ideálním světě s někým ze sna. Když pak projde kolem otevřených dveří vily. Když je sám a když se zastaví a dívá se tím nekonečně smutným pohledem. A ten pohled nevydržet. Zase cítit bolest ve vlastním srdci. Propadat se do zajetí moci soucitu. Ta prudká nevyrovnaná gesta, která ruší a nikomu se nelíbí. Zrodit sen ze šesti směšných náhod.

Výstava vzniklá v sérii osobní archeologie. Kombinace kreseb, grafik a fotografií a zrcadel setkání místa, prostoru a situace.

www.stepanka-simlova.com

 

To imagine myself in an ideal world with somebody from a dream. When passing then along open doors of a villa. When being alone, halting and looking so sadly. Without resisting to such sight. To feel again that pain in my own heart. To sink in the power of compassion. Those sudden unbalanced gestures which disturb; nobody likes them. A dream born of six foolish coincidences.  A presentation originated in the series “Personal Archaeology”. Combination of drawings, graphics and photographs, with mirrors of encounters of places, spaces and situations.A presentation originated in the series “Personal Archaeology”. Combination of drawings, graphics and photographs, with mirrors of encounters of places, spaces and situations.

A presentation originated in the series “Personal Archaeology”. Combination of drawings, graphics and photographs, with mirrors of encounters of places, spaces and situations.

www.stepanka-simlova.com

Medium: , , Site: www.stepanka-simlova.com