VALENTYN ODNOVIUN – ARCHITECTURE OF EVIDENCE (11. 9. – 20. 10. 2019)

VALENTYN ODNOVIUN
ARCHITECTURE OF EVIDENCE
vernisáž / opening: 10. 9. 2019 v 19h
+ DJ Filip Radio 1 a Betlémská kulturní noc
výstava / exhibition: 11. 9. – 20. 10. 2019
otevřeno út–ne 13–18 h / open Tue–Sun 1–6 pm
vstupné dobrovolné / entry voluntary
facebook event

VALENTYN ODNOVIUN - ARCHITECTURE OF EVIDENCE (11. 9. - 20. 10. 2019)
V Galerii Fotografic je nyní k dostání také nově vydaná kniha Surrveliance! 
The newly published book Surrveliance is now also available in the Fotografic Gallery!

Výzkumně-umělecké projekty Valentyna Odnoviuna se zabývají specifickým zkoumáním problematických momentů moderních dějin. Projekt „Architecture of Evidence“ představuje abstraktně vyhlížející fotografie pořízené ve věznicích bývalých represivních režimů ve východní Evropě, které byly využívány pro politické a válečné vězně a pro osoby nežádoucí z ideologických důvodů. Minimalisticky působící snímky založené na reálných artefaktech ze zmíněných věznic ukazují, jak se obrazy mohou stát důkazem událostí a zároveň vytvořit určitý paradox v našem vnímání. Zpochybňují vztah mezi tím, co vidíme a tím, co reálně zjišťujeme. Fotografie z tohoto souboru jsou dokumentární i subjektivní zároveň. Ztělesňují skutečné stopy událostí, objektů a vzpomínek, které jsou následně v interpretační rovině převedeny do konceptuálnější podoby. Naše historické kořeny nás ovlivňují více, než si většina z nás uvědomuje, jsou součástí našeho okolí i naší vnitřní logiky.

Valentyn Odnoviun (1987), ukrajinský umělec žijící v Litvě. Vystudoval Vilnius Academy of Arts, obor fotografie a mediální umění (MA) a teorii a dějiny umění (MA). Studoval na uměleckých akademiích v Polsku a Německu. V současné době píše disertační práci na téma Teorie a dějiny umění na Lithuanian Culture Research Institute. Valentyn byl oceněn na festivalech po celém světě, včetně Nového Zélandu, USA a mnoha dalších zemí v Evropě.
www.odnoviun.com

The project “Architecture of Evidence” presents abstract-like photographs taken in prisons of former oppressive regimes in Eastern Europe. These prisons were used for political and war prisoners, and objectionable “unwanted” people for their dissent and “anti-ideological” activities. The series show how images can become evidence of an event and create a paradoxical perception. They call into question the relation between what we see and what we perceive before the act of recognition. These photographs, as patterns and traces, emphasize the borders of human perception and where the consequences of human action meet reason. Actual photographs are both documentary and subjective, they embody real traces of events, objects and memories, serving as platforms for imagining them in a more interpretative and conceptual form. Historical origins influence us more than most of us realize, they are a part of our surroundings, our logic, and what makes sense when we put them together.

Valentyn Odnoviun (1987), Ukrainian living in Lithuania. Graduated from Vilnius Academy of Arts, Department of Photography and Media Arts (MA), and Theory and History of Arts (MA). Studied at art academies in Poland and Germany. Currently writing PhD dissertation on Theory and History of Arts at the Lithuanian Culture Research Institute. Valentyn was awarded at festivals around the world including New Zealand, USA and many other countries in Europe.
www.odnoviun.com

KINO FOTOGRAFIC: THE GREAT HACK
USA, 2019, 139 min
anglicky, české titulky / English, Czech subtitles
režie: Karim Amer, Jehane Noujaim
hrají: Mark Zuckerberg, Donald J. Trump, Brittany Kaiser, ad.
facebook event / trailer

The Great Hack projekce - Galerie Fotografic

pondělí – 7. 10. 2019 od 19h, vstupné dobrovolné // Monday 7 October 2019 from 7 pm, entry voluntary

Data překonala ropu jako nejcennější aktivum světa. Stávají se zbraněmi pro kulturní a politickou válku. V reálném čase se svádí boj o kontrolu nad našimi nejintimnějšími osobními údaji. Na Oscara nominovaní tvůrci Karim Amer a Jehane Noujaim ve filmu THE GREAT HACK odhalují temný svět využívání dat na pozadí nedávného skandálu Cambridge Analytica a Facebooku. Pokračují ve své tradici zkoumání seismických vln sociálních médií a nutí nás zpochybňovat původ informací, které denně konzumujeme.

Dokumentární snímek The Great Hack bude uveden v rámci doprovodného programu k výstavě Architecture of Evidence v Galerii Fotografic. Vědecko-umělecké projekty Valentyna Odnoviuna se zabývají všudypřítomným dohledem uplynulých totalitních režimů. Projekce filmu The Great Hack je zamyšlením nad tematikou dohledu v současné společnosti. www.thegreathack.com

Data has surpassed oil as the world’s most valuable asset. It’s being weaponized to wage cultural and political warfare. People everywhere are in a battle for control of our most intimate personal details. From award-winning filmmakers Karim Amer and Jehane Noujaim, THE GREAT HACK uncovers the dark world of data exploitation on the background of the explosive Cambridge Analytica/Facebook data scandal. They continue their tradition of exploring the seismic ripples of social media and forces us to question the origin of the information we consume daily.

The Great Hack documentary will be presented as part of the off program to the Architecture of Evidence exhibition at Galerie Fotografic. Valentyn Odnoviun’s projects deal with the ubiquitous supervision of past totalitarian regimes. The Great Hack screening is a reflection on the subject of surveillance in contemporary society. www.thegreathack.com

Mockrát děkujeme režisérům a producentům snímku za jeho zapůjčení! // Many thanks to the directors and producers for the opportunity to screen the movie!

Artist(s): Medium: