Vilém Heckel – Kouzlo minulosti (24/7 – 15/9/13)

Vilém Heckel (1918-1970), legendární horolezec a zároveň jeden z nejvýznamnějších českých fotografů dvacátého století. Patřil k tehdejší špičce zejména v oblasti horolezecké, krajinářské, ale také reklamní fotografie. Vilém Heckel se reklamní fotografii začal věnovat koncem třicátých let, kdy si vydělával jako propagační fotograf v ateliéru „Illek a Paul“.V roce 1941 se pak stal průmyslovým fotografem na plný úvazek. Nejprve pro brněnskou Zbrojovku a později například  pro Československou obchodní komoru. Specifickou oblastí jsou také snímky závodů, kdy fotografoval závodníky na tehdy celosvětově známých strojích JAWA a ČZ a u kterých kombinoval reportážní a propagační přístup k práci. Vilém Heckel pracoval většinu svého života v atmosféře doby, kdy se přílišná uměleckost a subjektivita fotografům nevyplácela. Heckel byl však světlou výjimkou a většinou dokázal najít nový neotřelý pohled či kompozici i v zaprášené tovární hale. Snímky automobilů Škoda, dobových rádií, fotoaparátů, ledniček nebo vysavačů i s jejich šťastnými uživateli mají tak díky Heckelově osobité estetice z dnešního pohledu neuvěřitelné kouzlo dávno uplynulých časů.

V galerii Fotografic bude vystaveno několik desítek černobílých fotografií, pečlivě vybraných z obrovského archívu ve spolupráci s jeho dcerou Helenou Heckelovou a Filipem Petričko. www.vilemheckel.cz

 

Vilém Heckel (1918-1970) was a legendary mountaineer and also one of the most recognised Czech photographers of the twentieth century. He belonged to the elite of mountaineering, landscape and advertising photography. Vilém Heckel started to engage in advertising in late thirties when he made his living as a promotional photographer in the studio “Illek and Paul”. In 1941 he became a full-time industrial photographer. He worked first for Zbrojovka Brno and later e.g. for the Czechoslovak Chamber of Commerce. He was then specifically interested in photographing motorcycle races when he photographed racers on then worldwide famous motorcycles JAWA and ČZ, while combining reportorial and promotional approach in his work. During his lifetime, Vilém Heckel worked most of the time in the atmosphere which did not favoured artistry and subjectivity in the photographic art. He represented an honourable exception and mostly achieved in discovering a new original view or composition even in a dusty production shop. His pictures of stylish Škoda cars, radio sets, cameras, fridges or vacuum cleaners with their happy users possess an unbelievable magic appeal of old times thanks to Vilém Heckel’s original aesthetics.

The Fotografic Gallery will display selection of black-and-white photographs carefully chosen from the extensive Heckel’s archives in cooperation with his daughter Helena Heckel and Filip Petričko.www.vilemheckel.cz

leták ke stažení / download flyer

photos from the opening by Martin Fryč

video from the opening by Petr Flíček

 

recenze Lidové noviny

recenze ihned.cz

 

pricelist large framed photos

pricelist portfolio photos

Web archiv www.vilemheckel.cz

Artist(s): Medium: