NEWS

UPCOMING SHOW

LUKÁŠ PROCHÁZKA

NEWS

Příští výstava v rámci platformy FOTOGRAFIC STARTUP pro nejmladší generaci umělců představí tvorbu Lukáše Procházky. Tento mladý fotograf neustále hledá nové přístupy k médiu fotografie, konceptuální tvorbě i práce ve veřejném prostoru. V aktuálním projektu Reality is boring, který bude představen v Galerii Fotografic, rozkládá digitální obraz a zkoumá skryté vrstvy fotografického média. Při digitální retuši běžného portrétu Lukáš extrahoval vrstvu zakrývající nedokonalosti pleti a z čisté funkčnosti sloužící dokonalé prezentaci, kterou současná doba vyžaduje, tak vznikl estetický obraz sám o sobě.
Lukáš Procházka (* 1994) pochází ze Slovenska, ale aktuálně studuje fotografii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Již stihl samostatné výstavy na OFF festivalu v Bratislavě či Billboart gallery v Ústí nad Labem či účast na fotofestivalu v Uničově. www.pro-chazka.com