o galerii

Galerie Fotografic se nachází ve Stříbrné uličce na Starém Městě. Zaměřuje se na prezentaci současné fotografie, včetně multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů. Každý rok zde proběhne až deset výstav českých i zahraničních umělců napříč všemi generacemi. Etablovaným i začínajícím autorům Fotografic umožňuje představovat svá díla v často nečekaných instalacích a stává se tak živou laboratoří nejrůznějších uměleckých přístupů. Pro doplnění výstavního plánu pravidelně vyhlašujeme také open call, který je otevřen všem inovativním projektům v oblasti fotografie, videoartu, interaktivních médií, ale i malby či kresby.

Součástí výstavního programu jsou také pravidelné diskuze a komentované prohlídky s umělci či tematické filmové projekce. Fotografic je rovněž otevřeným kulturním prostorem a proto rádi participujeme na různých festivalech a komunitních projektech, jako je na příklad Betlémská kulturní noc, Fotograf Festival, Noc literatury či Prague Quadrennial.

První myšlenka fotografické galerie a ateliéru zde byla již v červnu 2002. Zprvu jen myšlenka se postupně rozvinula do projektu citlivé rekonstrukce (arch. Jiří Gulbis) staré opuštěné konírny pod továrním komínem v samém centru Prahy. V roce 2003 byl industriální prostor ve Stříbrné uličce dokončen a od svého založení se postupně z experimentálního a fotografického ateliéru vyvinul ve svébytnou galerijní instituci.

Mezi lety 2006 a 2014 zde kromě pravidelných výstav probíhal také festival experimentálního filmu PLAN 9. Projekt divákům vždy v listopadu a prosinci nabízel novinky ze světového i českého experimentálního filmu, komponované večery, profilové prezentace známějších umělců, filmově hudební performance apod.

Program Galerie Fotografic je dlouhodobě podporován granty Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Městské části Prahy 1.

Projekt ELEKTROMOBILITA CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019753
(Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)