PLAN9 2008

plan9-2008-new

Některá fota z projekcí festivalu experimentálních filmů PLAN 9 ročník 2008 naleznete zde
Some photos from screenings of 2008 festival of experimental movies PLAN 9 can be found here

Plan 9 je cyklus projekcí, jež se pokouší oslovit široké publikum. Koncepce alternativy a experimentu je velmi otevřená, což nám dovolilo do cyklu zařadit širokou řadu autorských děl, vybraných na základě kritérií kvality, uměleckého provedení a osobnosti autora. Každé setkání se liší svou koncepcí (retrospektivy, dokumentární filmy, krátké filmy, multimediální díla, atd.) a bude doplněno diskusí s autory či protagonisty předváděných děl.

Setkání se budou konat každé úterý v listopadu a první úterý v prosinci od 19 hodin a budou doplněna zajímavou hudební produkcí před vlastním představením i po něm.

Plan 9 is a projection cycle that tries to reach a wide audience. The concept of the alternative and the experimental is so inclusive as to permit us to include a wide range of works, selected in all these cases on the basis of criteria of quality, art and personality of the author. Each encounter is divided in a conceptual way (retrospectives, documentary films, short films, multimedia, etc.) and is accompanied with discussions with the authors or the protagonists of the works.The encounters will take place every Tuesday of November and the first Tuesday of December, beginning 7 p.m. and will be accompanied with good music before and after the projections.


ÚT 04/11/08 19.00 KRÁTKÉ FILMY (1) / SHORT FILMS (1)
Díla předváděná v této sekci nemají za společné jen to, že jsou autorskou filmovou či videoartovou výpovědí, ale kombinací svého obrazu, zvuku a vyhraněné koncepce vznikla velmi originální audiovizuální díla. J. K. Musser (USA), Vanessa Woods (USA), Daniel Hopkins (UK), Antonín Kratochvíl (CZ/USA). *
All the films grouped here have in common that they are neither independent films nor video art; all of them integrate images, sounds and concepts, producing audiovisual pieces of great originality. J. K. Musser (USA), Vanessa Woods (USA), Daniel Hopkins (UK), Antonín Kratochvíl (CZ/USA). *

ÚT 11/11/08 19.00 KRÁTKÉ FILMY (2) / SHORT FILMS (2)
Autorsky orientovaná audiovizuální díla, v nichž vybraní autoři uvažují nad tématy, jež oscilují mezi veřejným a privátním, mezi videoklipy a experimentálními filmy. Markéta Bendová (CZ), Dimitri Kruglov (CZ), Silvia Sbordoni (IT) a další..
Independent audiovisual pieces in which the filmmakers selected consider themes ranging from the public to the private, from music video to experimental films. Markéta Bendová (CZ), Dimitri Kruglov (CZ), Silvia Sbordoni (IT) and others..

ÚT 18/11/08 19.00 EXPERIMENTÁLNÍ DOKUMENT/EXP. DOCUMENTARY
Výběr prací různých autorů–absolventů či studentů FAMU, u nichž dokument nabývá atypických forem, avšak neztrácí kontinuitu příběhu ani zájem o jeho podstatu. Marika Pecháčková, Petr Hátle, Jan Sacher a další **
A selection of pieces by different filmmakers, graduates or students of FAMU, in which the documentary acquires atypical forms without sacrificing narrative continuity or interesting subject matter. Marika Pecháčková, Petr Hátle, Jan V. Sacher and others. **

ÚT 25/11/08 19.00 BOHDAN HOLOMÍČEK – JINÝ POHLED/ANOTHER VIEW
Pokusy o hledání jiné cesty v přístupu k fotografii. Autor sám do poslední chvíle neví.. Renomovaný fotograf zde předvede svá nepublikovaná díla – bude promítnuto několik vzájemně rozdílných souborů doprovázených hudbou, s řízením v reálném čase..
A different approach to photography. The photographer himself doesn’t know till the last moment. This renowned photographer will present an unpublished work, projecting of several series of slides combined with music, all controlled in real time.

ÚT 02/12/08 19.00 PHILLIP BARKER (CAN)
Prezentace krátkých filmů tohoto talentovaného kanadského umělce. Jeho dílo je plné vizuální poetiky a vyznačuje se alternativními formami rozvíjení příběhů a též velmi osobitým použitím obrazu – v souhrnu velmi originálním a specifickým stylem. *
A presentation of short films by this talented Canadian artist. His work is full of visual poetry and is characterized by stories developed in alternative ways, as well as a very personal usage of images – on the whole, a very original and personal style. **některé filmy jsou pouze v angličtině bez českých titulků / some films are only in English, without Czech subtitles
** některé filmy jsou pouze v češtině bez titulků / some films are only in Czech, without subtitles

vstupné 50 Kč, dobré víno k dispozici během projekcí / entrance 50 Kč, good wine available during screenings