Plan9 2010

plan9-2010-papir-web

5. ROČNÍK FESTIVALU EXPERIMENTÁLNÍCH FILMŮ / 5th YEAR OF EXPERIMENTAL MOVIE FESTIVAL

GALERIE FOTOGRAFIC 27/10-29/12/2010

Festival experimentálních filmů Plan 9 představuje letos už popáté to nejnovější z oblasti světového a českého experimentálního filmu. Během několika po sobě jdoucích středečních večerů uvede profily jednotlivých tvůrců a komponované dramaturgické bloky krátkých filmů a videoinstalací. Většina filmů bude českým divákům představena vůbec poprvé. Plan 9 je otevřený široké veřejnosti.

In its 5th year, the PLAN 9 festival presents the newest experimental films from all over the world. In several Wednesday nights profiles of selected artists will be presented and composed dramaturgical sets of short experimental films and videos will be shown. Plan 9 is designed for a wide audience. Most of the films will be presented to the Czech audience for the first time.

ST 27/10 19:30 KRÁTKÉ ANIMOVANÉ EXPERIMENTY / ANIMATED EXPERIMENTAL SHORTS
Průřez tvorbou Ateliéru filmové a televizní grafiky na VŠUP, výběr těch nejlepších filmů z posledních dvou let. Velmi zajímavý pohled do animované experimentální tvorby mladé generace. The profile of works by VŠUP students, with a selection of their best films from the last two years. An interesting insight into the newest animated experimental production of the young generation.

ST 03/11 19:30 ARMEL HOSTIOU
Profil francouzského experimentálního filmaře, držitele ocenění z mnoha světových festivalů. Jako bonus výborné tango nakonec, divákům již známé. Nenechte si ujít! The profile of the French experimental film-maker, holder of awards from many world festivals. As a bonus, a magnificent tango at the end, familiar to our fans. Do not miss it! více info / more info

ST 10/11 19:30 42:43 ASI
Živé audiovizuální představení na pomezí zvuku, obrazu, ticha a tmy Martina Blažíčka (film, video) a Kateřiny Zochové (harfa, elektronika) a krátké filmy obou autorů. Doporučujeme. The audiovisual performance at the boundary of sound, picture, silence and darkness of Martin Blažíček (film, video) and Kateřina Zochová (harp and electronic music) and short films of both authors. Cordially recommended. více info / more info

ST 17/11 19:30 CAS FAMU
Filmy z Centra audiovizuálních studií FAMU. Zvukově obrazové experimenty, krátké videosekvence, devět tvůrců představí své nové práce. Zajímavý pohled na novinky českého experimentu. Films from the Centre of Audiovisual Studies of FAMU, Prague. Audio- visual experiments, short video sequences by nine authors. An interesting view at new Czech experimental environment. více info / more info

ST 24/11 19:30 SHELLY SILVER
Výběr z tvorby slavné newyorkské experimentální umělkyně, spolupracující např. s MoMA či Centre Pompidou. Touha, napětí mezi privátním a veřejným.. Poprvé v České republice! A selection of works by the celebrated New York artist Shelly Silver, exhibiting e.g. at MoMA or Centre Pompidou. Desire, tension between private and public. First time in the Czech Republic! více info / more info

ST 01/12 19:30 KRÁTKÉ EXPERIMENTY / EXPERIMENTAL SHORTS
Průřez světovou a českou tvorbou posledních dvou let. Kateřina Držková, Markéta Bendová a desítka dalších krátkých filmů. Ex- perimentální mix pro všechny milovníky tohoto žánru. The profile of world and Czech production from the last two years. Short films by Kateřina Držková, Markéta Bendová and ten other films. An experimental mix for all lovers of this genre.

ST 08/12 19:30 THE BEST OF ÚSTÍ
Práce s dynamickým a statickým digitálním obrazem. Výběr filmů Katedry elektronického obrazu a Katedry fotografie Univerzity J. E. Purkyně. Garanty projekce jsou M. Thelenová a M. Pěchouček. Works presenting both dynamic and static digital pictures. The selection of films of the University J. E. Purkyně. The guarantors of this presentation are M. Thelenová and M. Pěchouček.

ST 15/12 19:30 PLAN 9 FROM OUTER SPACE
Filmová klasika režiséra E. Wooda, která propůjčila jméno našemu festivalu. Jeden z nejhorších filmů všech dob. Špatné filmové triky a nedobré herecké výkony. Miliony fanoušků po celém světě! A film classic by Ed Wood which bestowed its name to our festi- val. One of the worst films of all times. Poor special film effects and bad actors‘ performances. Millions of fans all around the world!

ST 22/12 19:30 KRÁTKÉ EXPERIMENTY 2 / EXPERIMENTAL SHORTS 
Autorsky orientovaná audiovizuální díla, videoklipy a experimentální krátké filmy od světových i českých tvůrců. Independent audiovisual pieces, mix of video to experimental films from world and Czech artists.

ST 29/12 19:30 EXPERIMENTÁLNÍ DOKUMENT / EXP. DOCUMENTARY
Práce absolventů a studentů FAMU i dalších tvůrců, to nejnovější na poli exp. dokumentárního filmu. A selection of pieces by different filmmakers, graduates or students of FAMU, the newest trends on the field of experimentaůl documentary.

některé filmy jsou pouze v angličtině bez českých titulků / some films are only in English, without Czech subtitles

vstupné 50 Kč, dobré víno k dispozici během projekcí / entrance 50 Kč, good wine available during screenings

Speciální poděkování Anně Kaslové, Martinu Blažíčkovi a Michalu Pěchoučkovi za velikou pomoc s přípravou festivalu.