Plan9 2011


plan9-2011-index

6. ROČNÍK FESTIVALU EXPERIMENTÁLNÍCH FILMŮ / 5th YEAR OF EXPERIMENTAL MOVIE FESTIVAL

GALERIE FOTOGRAFIC 31/10-12/12/2011

rozhovor na Radiu 1

Festival experimentálních filmů Plan9 uvede letos už pošesté během sedmi po sobě jdoucích pondělních večerů profily jednotlivých tvůrců a umělců a komponované dramaturgické bloky krátkých filmů a videoinstalací. Indický experiment, street art, experimentální film 70. a 80. let, studentské filmy, profilové večery – velmi zábavný filmový mix pro každého diváka. Těšíme se na Vás!

In its 6th year, the festival of experimental films PLAN 9 presents the newest experimental films from all over the world. During seven Monday nights in October, November and December, the PLAN 9 will present profiles of selected artists and show selections of short experimental films and videos. Indian experiments, street art, experimental films of 70. and 80., student films – very amusing mix for every experimental movies lover. We look forward seeing you!

PO 31/10 19:00 STREET ART A EXPERIMENTÁLNÍ FILM / STREET ART AND EXPERIMENTAL FILM
Experimentální filmy a street art. Filmy světových streetartových umělců, Blu, JR, Banksy a dalších. Filmy představeny např. na letošním Art Basel. Nenechte si ujít! Experimental films and street art. Films of world-class streetart artists: Blu, JR, Banksy and others. Films presented e.g. at this year’s Art Basel. Do not miss it!

PO 07/11 19:00 CAS FAMU
Studenti CAS (Centra audiovizuálních studií FAMU), školy umělecké uvnitř školy filmové, představí své nové práce. Audiovizuální experimenty, krátké videosekvence, zajímavý pohled na novinky českého současného umění. CAS (Center of Audiovisual Studies) is an art school in a film school. Students present their recent moving image works: audio-visual experiments, short videos. A taste of the latest in young Czech contemporary art. cas.famu.cz

PO 14/11 19:00 INDICKÝ EXPERIMENTÁLNÍ FILM / EXPERIMENTAL FILMS FROM INDIA
Indické cesty imaginace. Nezapomenutelná selekce krátkých indických experimentálních filmů. Filmy uvede Ulrike Mothes, lektor na Srishti škole umění, designu a technologie (Indie) a Bauhaus universitě (PhD). Indian journeys of imagination. Unforgettable selection of short experimental films from India. In cooperation with Ulrike Mothes, a lecturer at Srishti School of Art, Design and Technology (India) and a PhD researcher at Bauhaus university.

PO 21/11 19:00 ANTONIN DE BEMELS PROFIL / FILM PROFILE OF ANTONIN DE BEMELS 
V tomto projekčním večeru představíme profil tohoto talentovaného belgického umělce. Filmy oceněny na mnoha zahraničních festivalech. Doporučujeme! In this projection night, we will present the film profile of this talented Belgian artist. His films received awards at many international film festivals. We recommend this one! antonindb.be

PO 28/11 19:00 BERNARD ŠAFAŘÍK PROFIL / FILM PROFILE OF BERNARD ŠAFAŘÍK 
Experimentální filmy 70. a 80. let, vytvořené v emigraci ve spolupráci s televizí ARD, popisující velmi osobitým způsobem ateliery známých německých umělců. Autor své filmy osobně uvede. Experimental films from 70-ties and 80-ties made in exile in cooperation with German ARD TV and depicting some well-known German artist’s studios in a very original style. Films will be presented by Mr. Šafařík himself.

PO 05/12 19:00 AFRICKÉ HUDEBNÍ FILMY A VIDEA / AFRICAN MUSIC ON FILM AND VIDEO 
Večer západoafrické hudby a videa s Ericem Rosenzveigem – umělcem, kurátorem a hudebním producentem, jenž se nedávno stal vedoucím CAS FAMU. Uvede řadu afrických hudebních filmů a videí, které nashromáždil během mnoha let. Nebudete litovat! West African Music Video night with Eric Rosenzveig, artist, curator, music producer and most recently Dept. chair of CAS FAMU presents a series of african music videos he’s collected over the years. You won’t regret it!

PO 12/12 19:00 MIX KRÁTKÝCH EXPERIMENTÁLNÍCH FILMŮ / SHORT EXPERIMENTAL FILM MIX
Experimentální mix českých a světových umělců. Petr Skála, Michal Adamovský, Bernd Lützeler, Singspiel od Ully von Brandenburg a další! Lahůdka pro znalce tohoto žánru. Czech and international experimental mix: Petr Skála, M. Adamovský, Bernd Lützeler, Singspiel of Ulla von Brandenburg & others! A delicacy for gourmets of the genre.

Veliké poděkování Bernardu Šafaříkovi, Ericu Rosenzveigovi, Ulrike Mothes a Matěji Šámalovi za pomoc s přípravou festivalu

některé filmy jsou pouze v angličtině bez českých titulků / some films are only in English, without Czech subtitles

vstupné 50 Kč, dobré víno za levný peníz k dispozici během projekcí / entrance 50 Kč, good inexpensive wine available during screenings