Plan9 2014

7. ROČNÍK FESTIVALU EXPERIMENTÁLNÍCH FILMŮ / 7th YEAR OF EXPERIMENTAL MOVIE FESTIVAL

GALERIE FOTOGRAFIC  9/10-27/11/2011

every thursday from 09.10. to 27.11. 2014
každý čtvrtek od 09.10. do 27.11.2014
fotografic, stříbrná 2, praha 1

plan9 2014 letak vetsi oba

Festival experimentálních filmů Plan9 uvede v galerii Fotografic letos už posedmé během osmi po sobě jdoucích čtvtečních večerů profily jednotlivých tvůrců a umělců a komponované dramaturgické bloky krátkých filmů a videoinstalací. Indický umělec Ashish Avikunthak, evropské animované experimenty, studentské filmy, hudební videa a další filmová díla tvoří tento různorodý experimentální mix. Těšíme se na Vás!

Celibrating its 7th year, The Festival of Experimental Films, PLAN 9, presents the newest in experimental films from all over the world. During eight Thursday evenings, PLAN 9 will present profiles of selected artists and show selections of short experimental films, videos and installations. Indian artist Ashish Avikunthak , European animated experiments, student films, music videos and many others will be part of this varied experimental mix. We look forward seeing you!

 

ČT 09/10 19:00 BAUHAUS UNIVERSITY WEIMAR
Filmové experimenty z Bauhaus University ve Výmaru. Nové studentské filmy – od narativních filmů až po animovaná videa a filmové sebereflexe. Filmy představí Ulrike Mothes z filmové fakulty německé  Bauhaus University.
Filmic experiments from Bauhaus University in Weimar. Recent student films – from narrative and artistic videos to animations and self- reflections. Presented by Ulrike Mothes, film faculty at Bauhaus University, Germany.

ČT 16/10 19:00 CAS FAMU
Studenti CAS (Centra audiovizuálních studií FAMU), školy umělecké uvnitř školy filmové, představí své nové práce s pohyblivým obrazem z let 2013-14. Zvukově obrazové experimenty velmi různorodých současných autorů, používajících pohyblivý obraz ke své umělecké tvorbě. Kurátorem je Eric Rosenzveig, vedoucí oddělení.
Students of CAS (Center for Audiovisual Studies), the art school within the film school, present their moving image works from 2013-2014. Audio-visual experiments from a varied group of contemporary creators using moving image as a medium. Curated by Eric Rosenzveig, head of the department.

ČT 23/10 19:00 SOUČASNÁ EVROPSKÁ EXPERIMENTÁLNÍ ANIMACE / CONTEMPORARY EUROPEAN EXPERIMENTAL ANIMATION
Zajímavý výběr současných evropských animovaných filmů, kurátorem je belgický umělec Antonin De Bemels, který filmy osobně představí současně s ukázkami své tvorby z posledních let. more info
An interesting selection of contemporary European animated experiments. Curated and personally presented by Belgian artist Antonin De Bemels, together with a selection of his own works. more info

ČT 30/10 19:00 ASHISH AVIKUNTHAK – RETROSPEKTIVA
Retrospektiva krátkých filmů Asishe Avikunthaka z let 1995-2010, tohoto talentovaného indického filmového umělce. Filmy oceněny na mnoha zahraničních festivalech.
Retrospective of short films by Ashish Avikunthak 1995-2010, a talented Indian film artist. His films have received awards at many international film festivals.

ČT 06/11 19:00 LITEVSKÝ EXPERIMENTÁLNÍ FILM / LITHUANIAN EXPERIMENTAL FILM
Výběr litevských experimentálních filmů z posledních let reflektujících transformaci postsovětského prostředí a poetickou tradici litevské animace v programu zaměřeném především na tvůrce mladé generace.  Kurátorem Jakub Hauser.
A selection of Lithuanian recent experimental films reflecting on the transformation of post-soviet environment and poetic tradition of Lithuanian animation. The program is focused mainly on young generation artists. Curated by Jakub Hauser.

ČT 13/11 19:00 PŘEDABOVÁNO, PŘEMIXOVÁNO, PŘEDĚLÁNO / REDUBBED, REMIXED, REMADE
Představujeme avantgardní, klasické, současné a kultovní filmy předabované, přemixované a předělané. Občan Kane jako indie rock, oskarová animace s Kate Bush a další! Kurátorem je Gabriel Paletz.
This original program features avant-garde, classic, contemporary and cult cinema in a night of redubbed, remixed and remade films and music. Citizen Kane recut to an indie rock song, an Oscar-winning animation rescored with Kate Bush and others. Curated by Gabriel Paletz.

ČT 20/11 19:00 SPACE IS THE PLACE – THE MUSIC AND FILMS OF SUN RA
Eric Rosenzveig bude pokračovat ve své přednášce z roku 2011 o africké hudbě a videu od hudebního vizionáře Sun Ra. Uvidíme dokumenty a koncertní klipy a shlédneme 85 min film Space is the Place, sci-fi z roku 1972, představující Sun Ra a jeho Arkestra.
Eric Rosenzveig will follow up his lecture from 2011 with music and video from the musical visionary Sun Ra. We’ll see concert clips and documents, along with album cuts, followed by an 85minute feature film, Space Is the Place, a sci-fi from 1972, featuring Sun Ra and his Arkestra.

ČT 27/11 19:00 EXPERIMENTÁLNÍ KRÁTKÉ FILMY / EXPERIMENTAL SHORTS
Velmi zajímavý experimentální mix. Americká umělkyně Courtney Egan, argentinec Julian Teubal a další!
A very interesting experimental mix. Courtney Egan (US), Julian Teubal (ARG) and others!

vstupné 50 Kč / entrance 50 Kč

filmové večery trvají cca 1,5 – 2 hodiny

některé filmy jsou pouze v angličtině bez českých titulků / some films are only in English, without Czech subtitles