BARBORA BÁLKOVÁ

ODNIKUD NIKAM

4. 5. – 10. 5. 2015

Barbora Bálková (1978, AVU Praha, ateliér Veroniky Bromové) se ve své výtvarné práci volně pohybuje mezi fotografií, tvorbou objektů a malbou. Výstava Odnikud nikam prezentuje její nejnovější mechanicko-akustický objekt. Jedná se o pohyblivou instalaci, kterou tvoří otočná platforma v roli zmenšeniny atletického oválu. Na pomyslném závodišti tu jsou rozmístěny sochy despotických státníků, kteří svým působením ovlivnili chod dějin 20.století a poznamenali miliony lidských životů. Z manipulátorů se tady stávají sami figurkami na hrací ploše. Autorka dala těmto diktátorům podobu houpacích koní s typickými jezdeckými atributy, jako jsou sedlo, udidlo, třmeny a umístila je na kruhové plošině do běžeckých drah. Hitler, Stalin, Mao Ce-tung a Kim Čong-un se tak pohybují stále dokola podobni nesmyslné jízdě pouťových koní na dětském kolotoči.
V tomto kontextu jsou oni těmi manipulovatelnými figurami, které svými nelichotivými pozicemi vyzývají k podřízení se vůli diváka, ke hře či k tomu, aby byli sami za hranici dobrého vkusu ovládáni.
Instalace je doplněna třináctiminutovou zvukovou stopou ve smyčce sestavenou z lidských hlasů, v níž se dá na pozadí sportovního zápasu rozklíčovat životní příběh jedince. Na jedné „hrací ploše“ se tak prolíná individuální příběh v kontextu historických kulis.
Otočná plošina měří v průměru 3 metry, hyperrealistické sochy jsou v životní velikosti. Objekt je poháněn elektromotorem. Večer o ambientní rytmy a hru na trubku obohatí Patrik Pelauch. Výstavu podpořila Raiffeisenbank. www.barborabalkova.cz

PROJEKT