BARBORA BÁLKOVÁ

PŘÍZRAKY

23. 7. – 20. 9. 2010

„Přízraky jsou imaginativní fotografickou sondou do mých raných dětských vzpomínek. Fotografie Nočních přízraků znázorňují situace a činnosti, které by nebyly u lidských protagonistů v nočních hodinách běžné, ani by neodpovídaly jejich fyzickému stáří. To však neplatí pro přízraky pohybující se ve svém vlastním světě. Ten je sice pomyslně všude kolem nás, ale zůstává za hranicí běžného vnímání. Výjevy na fotografiích jsou jakoby zmrazené v čase, v momentě překvapení, podobně jako když reflektory auta osvítí zvěř přebíhající přes vozovku a po oboustranném překvapení zůstane jen vzpomínka – vjem, jehož skutečnost se dá zpochybnit a nahradit možnou iluzorností mikrospánku či považovat za výplod fantazie. V Denních přízracích rozostřuje otázku po reálnosti navíc fakt, že se vše odehrává na ploše pouličních zrcadel, která jsou sice skutečná a měla by skutečnost tudíž odrážet, ale zrcadlící se události poukazují spíše na realitu snu, bludu či dětské imaginace. Celý projekt je výlučně ve znamení práce s ženským modelem. Byla to volba záměrná, jež mi umožnila v daném kontextu zachytit jistou formu rozvernosti, magičnosti a zvláštního druhu síly, která je pro ženský prvek specifická. Jednotlivé motivy jsou inspirovány konkrétními ženami. Jde vlastně o mé obrazové asociace šité na míru jejich individuálním životním příběhům, s nadsázkou symbolicky vypovídají o osobnostním vyzařování fotografované ženy či dívky. Výsledné snímky jsou tedy svého druhu portréty. Soubor zahrnuje 24 fotografií formátu 75×75 cm.“
Barbora Bálková (1978) je česká výtvarná umělkyně. Žije a pracuje v Praze. www.barborabalkova.cz

Recenze výstavy na ČT24

PROJEKT